Латвийский путь: из Российской империи в СССР и ЕС / Latvijas ceļš: no Krievijas impērijas uz PSRS un ES. Эрнест Буйвид / Ernests Buivids

Slavenā latviešu ekonomista Ernsta Buivida pirmā grāmata (2007.g.) par Latvijas pēdējo gadu ekonomiku.

Вашему вниманию предлагается несколько десятков статей на самые различные темы, которые нам постоянно подкидывает жизнь. Здесь и наша запутанная история, успехи нашей экономики, наши и не наши заработки и пенсии, наше жильё и его хозяева, наше здоровье и наша медицина, уровень жизни, наши соседи – Литва, Эстония, Белоруссия, Россия и как мы выглядим на их фоне, и далёкие от нас США, Китай, Чили и что такое глобализация и «чилийское чудо», и многое другое. Всё это было написано за последние три – четыре года и опубликовано, в большинстве случаев, в крупнейшей и интереснейшей русской газете Латвии – «Вести сегодня». Все эти статьи – не фундаментальные исследования, а наша сегодняшняя и живая злоба дня. И все эти темы продолжают жить и развиваться, и, несомненно, последуют их продолжения.

Латвийский путь: из Российской империи в СССР и ЕС / Latvijas ceļš: no Krievijas impērijas uz PSRS un ES. Эрнест Буйвид / Ernests Buivids

Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://uploadingit.com/file/zxsaybe42vvr8dmr/Ernests_Buivids_Latvijas_cels_no_Krievijas_imperijas_uz_PSRS_un_ES_RUS_doc.zip ; http://www.mediafire.com/download/48tntd16w3zia73/Ernests_Buivids_Latvijas_cels_no_Krievijas_imperijas_uz_PSRS_un_ES_RUS_doc.zip

Posted in 2: Latviešu, Z1: Zinātniski populārzinātniski, Zin.: Ekonomika, ZZ1: 21.gs.(20xx.g.) | Leave a comment

Vadītāja darba problēmas. Egons Slēde

Bijušā Rīgas izpildkomitejas priekšnieka, ilggadīgā LPSR autotransporta un šoseju ministra un RTU mācībspēka Egona Slēdes (1929-2001) grāmata, kurā viņš dalās savā vadītāja pieredzē. “Būt labam vadītājam — tā ir grūta, bet godpilna profesija. Visu tai vajadzīgo neiegūst reizē ar amatu vai diplomu. Daudz kas vadītājam jāapgūst, nemitīgi sevi papildinot, par savu darbu domājot, mācoties sarežģīto vadīšanas mākslu. Bet ne katrs labs savas lietas speciālists ar visu cenšanos un mācīšanos varēs kļūt par labu vadītāju, it sevišķi par uzņēmuma vai cita lielāka kolektīva vadītāju.”

Vadītāja darba problēmas. Egons Slēde

Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://uploadingit.com/file/j6tj0ags7orwjoqn/Egons_Slede_Vaditaja_darba_problemas_djvu.djvu ; http://www.mediafire.com/download/jvhfgqjhb3gq2zl/Egons_Slede_Vaditaja_darba_problemas_djvu.djvu

Posted in 2: Latviešu, Z5: Praktiskā literatūra, Zin.: Psiholoģija, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Aritmetika 5. un 6. klasei (1954). A.Kiseļevs

Veco, labo laiku (1954.gada) Aritmētikas mācību grāmata 7 gadīgās skolas 5. un 6.klasei. Noderīga ne tikai salīdzināšanai ar mūsdienu mazāk kvalitatīviem analogiem un surogātiem, bet arī patstāvīgai apmācībai, jo šī līmeņa aritmētikā (matemātikā) pa šo laiku nekas būtiski nav mainījies.

Aritmetika 5. un 6. klasei (1954). A.Kiseļevs

Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://uploadingit.com/file/elofl9p1zckk7f29/A_Kiselevs_Aritmetika_5_un_6_klasei_1954_djvu.djvu ; http://www.mediafire.com/download/nxxfm61ztoaptuo/A_Kiselevs_Aritmetika_5_un_6_klasei_1954_djvu.djvu

Posted in 2: Citzemju, 3: Klasika, Z7: Mācību, Zin.: Matemātika, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Ģeometrija 6. – 9. klasei (1953). A.Kiseļevs

Vecā – labā, klasiskā ģeometrijas mācību grāmata (1953.gada) septiņgadīgo skolas 6., 7., 8. un 9. klasei.

Ģeometrija 6. – 9. klasei (1953). A.Kiseļevs

Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://uploadingit.com/file/ylp4tc9ysdipwbmj/A_Kiselevs_Geometrija_6_7_8_un_9_klasei_1953_djvu.djvu ; http://www.mediafire.com/download/ocfuzfzwef72s7n/A_Kiselevs_Geometrija_6_7_8_un_9_klasei_1953_djvu.djvu

Posted in 2: Citzemju, 3: Klasika, Z7: Mācību, Zin.: Matemātika, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Algebra 6. – 8. klasei (1953). A.Kiseļevs

Vecā – labā, klasiskā algebras mācību grāmata (1953.gada) septiņgadīgo skolas 6., 7. un 8. klasei.

Algebra 6. – 8. klasei (1953). A.Kiseļevs

Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://uploadingit.com/file/wghn0blf8tpgdyig/A_Kiselevs_Algebra_6_7_un_8_klasei_djvu.djvu ; http://www.mediafire.com/download/hbvvr7mx5axl3go/A_Kiselevs_Algebra_6_7_un_8_klasei_djvu.djvu

Posted in 2: Citzemju, 3: Klasika, Z7: Mācību, Zin.: Matemātika, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Tā ir mūsu vesture / ЭТО – НАША ИСТОРИЯ. Leonīds Tess / Л.В.Тэсс

Šī grāmata ir vēl viens mēģinājums saprast, kas notika ar mūsu valsti, ar to, kura godīgi aizsargāja strādnieku intereses, bet pēc tam vienā mirklī atdeva varu saujiņai ļaužu, kas sagrāva valsti, nododot savu tautu personisko “kažoka” interešu vārdā. Ir grūti uzreiz apjēgt notikušo, bet, neizdarījuši to, mēs nespēsim rast atbildi ko un kā darīt tālāk. Grāmata krievu valodā.

Эта работа – ещё одна попытка осмысления того, что произошло с нашей страной, с той силой, которая честно защищала интересы трудового народа и, в одночасье, отдала власть кучке людей, разгромивших великую страну страшней, чем татаро-монголы и подло предавшую собственные народы во имя своих шкурных интересов. Трудно осознать сразу происшедшее, но, не осознав всего, мы не сможем найти ответ, что и как делать дальше, чтобы выбраться из той беды, в которую вовлекли народы многострадальной страны. Но не менее важно рассказать о происшедшем и потому, что нашим потомкам должна остаться информация не только достоверная, но и рассказанная людьми, видевшими смысл жизни в построении государства, обеспечивающего счастливую жизнь трудового народа, в котором главной политикой является обеспеченная жизнь простого человека, труженика, а не фигляра и афериста, а главными принципами – Свобода, Равенство, Братство всех народов!

Tā ir mūsu vesture / ЭТО – НАША ИСТОРИЯ. Leonīds Tess / Л.В.Тэсс

Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://uploadingit.com/file/0mdejrtpersgomic/Leonids_Tess_Ta_ir_musu_vesture_RUS_doc.zip ; http://www.mediafire.com/download/5i5oxiqy5124rml/Leonids_Tess_Ta_ir_musu_vesture_RUS_doc.zip

Posted in 2: Latviešu, Z4: Stāstījumi atstāsti biogrāfijas, Zin.: Vēsture, ZZ1: 21.gs.(20xx.g.) | Leave a comment

Dabas bilžu grāmata. O.Sekora

Šī grāmata veltīta bērniem. Kopīgi aplūkojot attēlus, pastāstiet bērniem, kas ir diena, kā rodas vējš, kāpēc plaiksnīj zibens.Attēli ieinteresēs bērnu. Iztāstiet attēlu saturu divas vai trīs reizes un bērns drīz pats sāks atstāstīt dzirdēto. Viņš visu sapratīs, uzzinās, kas noris dabā, un iemācīsies uzmanīgāk vērot savu apkārtni.

Dabas bilžu grāmata. O.Sekora

Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://uploadingit.com/file/2ksk0zuhhxvnx0t2/O_Sekora_Dabas_bilzu_gramata_djvu.djvu ; http://www.mediafire.com/download/9ptxyg1c6j4bgy1/O_Sekora_Dabas_bilzu_gramata_djvu.djvu

Posted in 1: Bērnu, 2: Citzemju, 3: Klasika, Z1: Zinātniski populārzinātniski, Zin.: Dabaszinības, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | 1 Comment

Par to, kā uzbūvēts atoms. Mailens Konstantinovskis

“Mīļais lasītāj! Gandrīz no mazām dienām tu dzirdi visapkārt runājam par atomu, atomfiziku, atomenerģiju, atomelektrostacijām, atomzemūdenēm, atomlaikmetu. Tu droši vien jau zini, ka atomi ir sīciņas daļiņas, no kurām sastāv itin viss pasaulē: gaiss, ko mēs elpojam, ūdens, ko dzeram un kurā peldamies, zeme, pa kuru staigājam, ēdieni, trauki, rotaļlietas, apģērbs, grāmatas, mašīnas, mājas, mākoņi, Mēness, Saule, zvaigznes…Un visas dzīvās būtnes, to skaitā arī tu un es, un visi pārējie cilvēki. Esmu pārliecināts, ka tu ne vienreiz vien esi domājis: kas tad šie atomi īsti ir? Kādi tie izskatās? Kas tajos iekšā? To visu mēs tūlīt pamēģināsim noskaidrot…”

Par to, kā uzbūvēts atoms. Mailens Konstantinovskis

Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://uploadingit.com/file/urcdffaupaxesx0z/Mailens_Konstantinovskis_Par_to_ka_uzbuvets_atoms_djvu.djvu ; http://www.mediafire.com/download/g7zecppuwob9w13/Mailens_Konstantinovskis_Par_to_ka_uzbuvets_atoms_djvu.djvu

Posted in 1: Bērnu, 2: Citzemju, 3: Klasika, Z1: Zinātniski populārzinātniski, Zin.: Fizika, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Spēles, novērojumi, eksperimenti. Dzintra Prelgauska

Bērni vienmēr atrodas saskarsmē ar dabu. Mazuļus saista spilgtie ziedi, tauriņi, vaboles un putni, zvēri, ūdens peļķes, krītošās zvaigznes, sniega pārslas, pērkona dārdi… Taču ne vienmēr bērni visu izprot, iegūst vajadzīgās zināšanas, prasmes, iemaņas, apmierina savu zinātkāri.

- Kas tas tāds? Re kāds briesmīgs ragainis! Kur saulīte guļ? Kur rodas sniegs? Es gribu, lai tu paspēlējies ar mani! Nāc, palīdzi man!

Šādus jautājumus un aicinājumus pieaugušie dzird katru dienu. Un viņiem ir jāpalīdz rast atbildi uz daudziem «kāpēc», darbojoties kopā ar bērnu. Ja pieaugušie dod iespēju, mazuļi var iepazīt dabu ar personīgo iespaidu un praktiskās pieredzes palīdzību.

Grāmatā ir ietverti divi darbības veidi – vērojumi un elementāri eksperimenti, kas veicina bērna attīstību un paplašina viņa redzesloku. Lai tos veiktu, nav vajadzīgi sarežģīti uzskates un izdales materiāli, bet iespējams izmantot to kas ir sastopams tuvākajā apkārtnē. Vērojumi un eksperimenti ir pakārtoti četriem gadalaikiem Izmantojot grāmatā ievietoto materiālu, nevajadzētu stingri ievērot hronoloģisko secību, bet no ideju klāsta izvēlēties katram gadījumam vispiemērotāko nodarbi, jāņem vērā ari bērna pieredze.

Grāmatā izskaidrotas dažādas dabas norises, fizikas vai bioloģijas likumi, bet eksperimenti un vērojumi ļauj katram bērnam pašam, darbojoties pieaugušā vadībā, tos atklāt. Pieaugušo uzdevums ir mudināt bērnus, lai tie izzina apkārtējās pasaules daudzveidību ar uztveri un savus iespaidus izsaka vārdos

Spēles, novērojumi, eksperimenti. Dzintra Prelgauska

Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://uploadingit.com/file/zq8qkpfuu4iroe3s/Dzintra_Prelgauska_Speles_eksperimenti_noverojumi_pdf.zip ; http://www.mediafire.com/download/bs686fn947ue156/Dzintra_Prelgauska_Speles_eksperimenti_noverojumi_pdf.zip

Posted in 2: Latviešu, Z4: Stāstījumi atstāsti biogrāfijas, Zin.: Psiholoģija, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Rēķināsim galvā! Galvas rēķini pamatskolām. R.Sūnakmens

Šī mazā „galvas rēķinu” burtnīca ir domāta kā mazs pieturas punkts un teka uz to plašo, interesanto un pateicīgo galvas rēķinu lauku, kas lietpratīga audzinātāja rokās rēķinu stundu vienmēr dara svaigu, vieglu un patīkamu. Labas galvas rēķinu stundas brīnišķīgais noslēpums ir tas, ka viņa ir atpūta, sen kārota un neapnīkstoša rotaļa, kas tomēr tuvina visnopietnākiem matemātikas mērķiem. Galvas rēķināšana uzdāvā mums daļu tā laika, ko rakstiska rēķināšana atņemtu! Bet dzīvē bieži vien ātra apsvēršana ir nepieciešama. Tamdēļ neviena pamatskolas audzēkņa pūrā nedrīkst trūkt galvas rēķināšanas zināšanu un veiksmju.

Rēķināsim galvā! Galvas rēķini pamatskolām. R.Sūnakmens

Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://uploadingit.com/file/uknetlundxdukhpu/R_Sunakmens_Galvas_rekini_pamatskolai_djvu.djvu ; http://www.mediafire.com/download/avipad4fa8oyyaf/R_Sunakmens_Galvas_rekini_pamatskolai_djvu.djvu

Posted in 1: Bērnu, 2: Latviešu, 3: Klasika, Z7: Mācību, Zin.: Matemātika, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

…īsais laimes brīdis. Izlase. Ernests Hemingvejs

Šī grāmata ir rakstīta Parīzē, Francijā, Kīvestā — Floridas štatā, Pigotā — Arkanzasas štatā, Kanzassitijā — Misūri štatā, Šeridenā — Vaiomingas štatā un pirmais variants pabeigts netālu no Bighornas Vaiomingas štatā. Tā iesākta 1928. gada ziemas mēnešos, un pirmais variants pabeigts šī paša gada septembrī. Grāmata pārstrādāta 1928. gada rudenī un ziemā Kīvestā, un galīgā redakcija izdarīta Parīzē 1929. gada pavasarī. Kad rakstīju pirmo variantu, Kanzassitijā piedzima mans otrais dēls Patriks, dzemdības notika ar ķeizargriezienu, un, kad grāmatu pārstrādāju, Oukparkā, Ilinoisas štatā, nošāvās mans tēvs. Man vēl nebija pilni trīsdesmit gadi, kad es pabeidzu šo grāmatu, un tā iznāca ekonomiskās krīzes dienās.

…īsais laimes brīdis. Izlase. Ernests Hemingvejs

Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://uploadingit.com/file/inpguo13ebzd95c7/Ernests_Hemingvejs_Isais_laimes_bridis_%20Izlase_doc_fb2.zip ; http://www.mediafire.com/download/33xzfx18bladmhh/Ernests_Hemingvejs_Isais_laimes_bridis__Izlase_doc_fb2.zip

Posted in 2: Citzemju, 3: Klasika, Z6: Stāsti un romāni, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Skolēniem par civilo aizsardzību. G.Gončarenko

Jauna ieroču veida – atomieroču parādīšanās otrā pasaules kara beigās izvirzīja cilvēcei nepieciešamību meklēt līdzekļus un paņēmienus, kā aizsargāt cilvēkus, materiālu resursus un kultūras vērtības no to postošās iedarbības.

Autors populārā veidā pastāsta par atomenerģijas atklāšanu, par kodolieroču galvenajiem graujošajiem faktoriem un citiem masveida iznīcināšanas līdzekļiem, kā arī par aizsardzības līdzekļiem pret tiem.

Brošūrā tiek doti praktiski padomi, kā rīkoties pretinieka (ASV) uzbrukuma draudu gadījumā, kā arī postījumu rajonos un saindētajos apvidos.

Skolēniem par civilo aizsardzību. G.Gončarenko

Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://uploadingit.com/file/ca19fjuphavmnqd0/G_Goncarenko_Skoleniem_par_civilo_aizsardzibu_djvu.djvu ; http://www.mediafire.com/download/w4e3qkpawohv2p8/G_Goncarenko_Skoleniem_par_civilo_aizsardzibu_djvu.djvu

Posted in 1: Jauniešu, 2: Citzemju, 3: Klasika, Z7: Mācību, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Montesori pedagoģija. Helēne Helminga

Šī grāmata domāta, lai sniegtu konkrētu ieskatu Montesori pedagoģijā. Tās vairākkārtēja atkārtota izdošana apliecina, ka par Marijas Montesori pedagoģiju joprojām ir dzīva interese.

Jāatgādina ka itāļu ārste, defektoloģe un pedagoģe Marija Montesori (1870-1952) izstrādāja savu metodi, kas plaši tiek popularizēta un reklamēta visā pasaulē, garīgi atpalikušiem bērniem. Par šo niansi šīs metodikas piekritēji parasti pārāk daudz nerunā un tā tiek izmantota veselu un normālu bērnu apmācībai. Lai saprastu, ko tas nodara bērnam, katram pietiek iedomāties sevi situācijā, kad kādu elementāru parādību tev mēģina izskaidrot primitivizētā formā un nemitīgi to atkārto. Cits tēlains salīdzinājums: tā vietā, lai atbilstoša vecuma un spēju bērns ēstu pats, viņš joprojām tiek barots ar karotīti un ar zīdaiņu barību.

Montesori pedagoģija. Helēne Helminga

Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://uploadingit.com/file/e2q85wovdau08vgl/Helena_Helminga_Montesori%20pedagija_pdf.zip ; http://www.mediafire.com/download/k3zib9onvqccn4o/Helena_Helminga_Montesori_pedagija_pdf.zip

Posted in 2: Citzemju, Z4: Stāstījumi atstāsti biogrāfijas, Zin.: Psiholoģija, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Montesori pedagoģija ikdienā. Ilga Prudņikova

Grāmatā ir apkopoti vingrinājumi, kas apgūti Internacionālās Attīstības Rehabilitācijas akadēmijas (Vācija), kuras prezidents ir prof. Teodors Helbruge un LU Medicīnas fakultātes (Latvija) Montesori atveseļojošās pedagoģijas kursos laika posmā no 28.09.2000 līdz 16.12.2001, kuru vadīja LU Sociālās pediatrijas centra direktors Valdis Folkmanis un Montesori pedagoģes Ņina Opmane un Inga Ādamsone.

Jāatgādina ka itāļu ārste, defektoloģe un pedagoģe Marija Montesori (1870-1952) izstrādāja savu metodi, kas plaši tiek popularizēta un reklamēta visā pasaulē, garīgi atpalikušiem bērniem. Par šo niansi šīs metodikas piekritēji parasti pārāk daudz nerunā un tā tiek izmantota veselu un normālu bērnu apmācībai. Lai saprastu, ko tas nodara bērnam, katram pietiek iedomāties sevi situācijā, kad kādu elementāru parādību tev mēģina izskaidrot primitivizētā formā un nemitīgi to atkārto. Cits tēlains salīdzinājums: tā vietā, lai atbilstoša vecuma un spēju bērns ēstu pats, viņš joprojām tiek barots ar karotīti un ar zīdaiņu barību.

Montesori pedagoģija ikdienā. Ilga Prudņikova

Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://uploadingit.com/file/yaimu7d8rghz6qk0/Ilga_Prudnikova_Montesori_pedagogija_ikdiena_djvu.djvu ; http://www.mediafire.com/download/wuj24gf5s457uh2/Ilga_Prudnikova_Montesori_pedagogija_ikdiena_djvu.djvu

Posted in 2: Citzemju, Z4: Stāstījumi atstāsti biogrāfijas, Zin.: Psiholoģija, ZZ1: 21.gs.(20xx.g.) | Leave a comment

Debesis cilvēkā jeb Dzīves mācība. Lule Vilma

Šī grāmata ir sarakstīta, lai cilvēki paši varētu uzlabot savu veselību. Izklāsta maniere ir apzināti atvieglota, lai saprast būtu viegli ikvienam. Mācība par piedošanu ir vienkārša un pieejama tiem, kas ir gatavi atzīt savas kļūdas, bet nepieņemama tiem, kam pie visa vainīgi citi cilvēki. Šī grāmata māca, kā izzināt sevi un sev palīdzēt.

Debesis cilvēkā jeb Dzīves mācība. Lule Vilma

Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://uploadingit.com/file/ztb2kictojwxosyx/Lule_Vilma_Debesis_cilveka_doc.zip ; http://www.mediafire.com/download/1vzl1la1f4vtvfw/Lule_Vilma_Debesis_cilveka_doc.zip

Posted in 2: Citzemju, Z3: Filozofija reliģija mistika, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Pirmās 365 dienas bērna dzīvē. Teodors Helbrige, Hermanis fon Vimpens

Šī ir ļoti vērtīga rokasgrāmata vecākiem par bērna attīstību pirmajā dzīves gada. Ar tās palīdzību varēsiet sekot sava bērna pareizai attīstībai vai arī – novērst iespējamās problēmas. Grāmata ir tulkota 25 valodās. Tā ļoti noderēs arī latviešu bērniem!

Šī grāmata rakstīta, lai jūs iepazīstinātu ar zīdaiņa attīstību. Minhenes Universitātes sociālās pediatrijas un jaunatnes medicīnas pētnieciskās iestādes zinātnieki un televīzijas speciālisti parādījuši tipiskas zīdaiņa attīstības stadijas pirmā dzīves gada laikā: rāpošanu, sēdēšanu, iešanu, tveršanu, juteklisko uztveri, runāšanu, valodas saprašanu, sociālo attīstību.

Šīs funkcijas pirmajās 365 dienās mēnesi pēc mēneša novēroja vairāk nekā 1300 zīdaiņiem. Deviņdesmit procenti visu bērnu attīstījās tā, kā parādīts šajā grāmatā. Tas nozīmē, ka ari Latvijā deviņdesmit procenti vecāku konstatēs, ka noteiktā mēnesī viņu bērns bez grūtībām ir sasniedzis attiecīgo funkciju apjomu. Desmit procenti vecāku secinās, ka viņu bērns varbūt tik tālu vēl nav ticis. Tomēr tam nevajadzētu kļūt par iemeslu uztraukumam, drīzāk gan par ieganstu bērnu ārsta apmeklējumam. Iedzimto, kā ari agrīno bojājumu vai traucējumu diagnostika pierāda, ka labākie diagnostiķi ir vecāki. Viņi savu bērnu redz katru dienu.

Viņi novēro tā izturēšanos gan dienā, gan naktī. Tāpēc viņi par savu mazuli var spriest labāk nekā ārsts, kurš bērnu izmeklē 20 minūtes vai varbūt pusstundu, un nezina, kā mazais izturas, piemēram, vakarā vai nakti. Katrs bērnu ārsts ļoti nopietni uztvers jūsu novērojumus un veiks bērna izturēšanās etioloģisku izmeklēšanu.

Ir viegli saprast, ka, piemēram, runāšanas atpalicības iemeslus pirmajā dzīves gadā (domāta pirmsverbālā valodas attīstība) nevar noskaidrot, izmērot asinsspiedienu vai izdarot rentgenuzņēmumu. Tādēļ līdzās klasiskajām bērnu ārstniecības metodēm ķermeņa un tā funkciju izmeklēšanai ir attīstījusies jauna — etioloģiskā diagnostika. Bērniem, kuri dažās funkcijās ir atpalikuši, šī diagnostika ar mērķtiecīgas ārstēšanas palīdzību dod iespēju novērst iedzimtus, kā ari agrīni iegūtus traucējumus vai bojājumus. Piemēram, zīdaiņi ar dzirdes traucējumiem kļūst mēmi 6 līdz 8 mēnešu vecumā. Tādēļ ārstēšana, tātad valodas terapija, ko veic paši vecāki, jāuzsāk krietni agrāk. Ja tas izdodas, bērna liktenis tiek labvēlīgi izmainīts.

Tādējādi mēs ceram palīdzēt daudziem bērniem, kuru atpalicību bez šiem norādījumiem varbūt nevarētu konstatēt pietiekami  agri. Tomēr vairākumam vecāku šī grāmata, cerams, sagādās prieku, redzot ka viņu bērns svarīgākajās funkcijās attīstās normāli.

Pirmās 365 dienas bērna dzīvē. Teodors Helbrige, Hermanis fon Vimpens
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/uji0hy35ealk1pu0/Teodors_Helbrige_Pirmas_365_dienas_berna_dzive_pdf.zip ; http://www.mediafire.com/download/21khza1xhqir3d9/Teodors_Helbrige_Pirmas_365_dienas_berna_dzive_pdf.zip

Posted in 2: Citzemju, 3: Klasika, Z1: Zinātniski populārzinātniski, Zin.: Psiholoģija, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Padomju skolas uzdevumi, vadība un darba organizācijas jautajumi. Kārlis Velmers

Audzināšanas darba pirmais posms ir skolēnu apbruņošana ar pamatīgām zināšanām. Maldīga ir doma, ka var audzināt, dodot bērniem paviršas zināšanas. Tas skolai uzliek ļoti noteiktu uzdevumu: dot skolēniem pamatīgas un sistemātiskas zināšanas. Nav iespējams pacelt tautas kulturālo līmeni, darba ražību un kvalitāti, nav iespējams izlīdzināt pretešķības garīgā un fiziskā darba starpā bez labi organizēta skolas darba. Tāpēc skolas uzdevums ir dziļi iestrādāt katrā audzēknī pamatīgas zināšanas un cīnīties ar paviršību.

Visa sabiedriskās audzināšanas māksla galu galā ir katra indivīda iekļaušana sabiedrības struktūrā tā, lai viņš varētu pilnīgi attīstīt visas savas īpatnējās spējas un dotības un rezultātā ar savu  darbu vislabāk un ispilnīgāk kalpot sabiedrībai, celt sabiedrības dzīvi un arī savu dzīvi. Tas nozīmē, ka audzinot sabiedriskumam  skolai jāveltī vajadzīgā vērība katra bērna individualitātei. Katru atsevišķu skolēnu audzina kolektīvs,1 bet kolektīvs aug, veidojas ar katra īpatņa augšanu, izkopšanos un gatavību sabiedriskumam. Šī jautājuma pareiza atrisināšana praksē un arī teorētiska nostiprināšana visu skolotāju apziņā ir viens no svarīgākiem jaunās padomju skolas uzdevumiem.

Padomju skolas uzdevumi, vadība un darba organizācijas jautajumi. Kārlis Velmers
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/ycwscnc19ydsiawa/Karlis_Velmers_Padomju_skolas_uzdevumi_pdf.zip ; http://www.mediafire.com/download/n748uv2cfzn3ryl/Karlis_Velmers_Padomju_skolas_uzdevumi_pdf.zip

Posted in 2: Latviešu, 3: Klasika, Z1: Zinātniski populārzinātniski, Zin.: Psiholoģija, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas kriminālkodekss

Pēdējo 20 gadu laiokā Latvijā ir izkropļota arī tieslietu sistēma, tai skaitā krimināltiesību. Labs piemērs kādai tai jābūt ir LPSR kriminālkodekss. Kā vienu piemēru var minēt kriminālpantus par dienesta viltošanu, kas Padomju kriminālkodeksā ir skaidri un nepārprotami definēts, bet “atjaunotās”  Latvijas kriminālkodeksā aprakstīts divdomīgi un nesaprotami, kas plašām neliešu masām dod iespēju brīvi un nesodīti radīt patiesībsai neatbilstošus dokumentus. LPSR laikā liela daļa pašreizējo LR ierēdņu pēc šī panta pamatoti būtu ielikti aiz restēm un, ja kādam vēl maz  rūp Latvija, tad to agri vai vēlu nāksies darīt ar pašreiz patvaļībā izlaisto latviešu ierēdniecību.

166. pants. Dienesta viltojums. Par apzināti nepatiesu ziņu ierakstīšanu dokumentos, nepatiesa dokumenta sastādīšanu, dokumenta viltošanu, kā arī par apzināti nepatiesu vai viltotu dokumentu izsniegšanu, ko izdarījusi amatpersona mantkārīgā nolūkā vai aiz citādām personiskām tieksmēm (dienesta viltojums),  soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam, vai ar atbrīvošanu no amata.

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas kriminālkodekss
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/ludwilwp1untyikk/LPSR_Kriminalkodekss_1961_pdf_doc.zip ; http://www.mediafire.com/download/9h08mwove0uahkp/LPSR_Kriminalkodekss_1961_pdf_doc.zip

Posted in 2: Latviešu, 3: Klasika, Z1: Zinātniski populārzinātniski, Zin.: Jurisprudence, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | 2 Comments

Padomju ģimenes uzdevumi kolektīvisma audzināšanā. A.Šnirmanis

Nepieciešams ikvienu jaunu cilvēku audzināt netikai par godīgu, kulturālu un izglītotu cilvēku, bet arī par kolektiva locekli, kas atbild kā par sevi, tā par saviem biedriem, kas prot dzīvot un strādāt sabiedrībā un pakļauj visu savu darbību kolektiva interesēm. Lai izaudzinātu padomju sabiedrības pilnvērtīgu locekli, jau no mazotnes tanī jāizkopj padomju cilvēka vērtīgā īpašība — kolektīvisms.

Kolektivisms ir padomju cilvēku episka iezīme. Kolektivisms ir tiešs pretstats buržuāziskajam individuālismam, ko rada pati kapitālistiskās iekārtas būtība un ko veicina visa audzināšanas sistēma kapitālistiskajā sabiedrībā.

Individuālistam nav nekādas daļas par citiem cilvēkiem. Tas domā tikai par savām personīgajām interesēm.par savu personīgo vajadzību apmierināšanu, bet citu cilvēku intereses un vajadzības tam ir vienaldzīgas. Tas izskaidrojams ar pašas kapitālistiskās iekārtas būtību, kur nelielas ekspluatatoru grupas laime un bagātība nozīmē darbaļaužu miljonu nelaimi un izputēšanu.

Pilnīgs pretstats buržuāziskajam individuālismam ir padomju kolektivisms — mūsu laikmeta progresivā cilvēka jaunā kvalitāte, kas tipiska sociālistiskās sabiedrības cilvēkiem. Šo jauno kvalitāti nosaka vispirms mūsu sabiedriskā iekārta, tās ekonomiskais pamats. Sociālistiskajā sabiedrībā ražošanas mērķis ir nevis kapitālistiskā peļņa, bet darbaļaužu miljonu pastāvīgi augošo vajadzību maksimālā apmierināšana. Tādos apstākļos tiek iznīcināts kapitālisma radītais pretstats starp personīgajām un sabiedrības interesēm. Vēl vairāk, padomju cilvēkam sabiedrības intereses, dzimtenes intereses kļūst par vistuvākajām personīgajām interesēm.

Padomju ģimenes uzdevumi kolektīvisma audzināšanā. A.Šnirmanis
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/fpt7cxuqoszoinoz/A_Snirmanis_Padomju_gimenes_uzdevumi_kolektivisma_audzinasana_pdf.zip ; http://www.mediafire.com/download/u6ya3yynbxw6hcu/A_Snirmanis_Padomju_gimenes_uzdevumi_kolektivisma_audzinasana_pdf.zip

Posted in 2: Latviešu, 3: Klasika, Z1: Zinātniski populārzinātniski, Zin.: Psiholoģija, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | 1 Comment

Padomju tiesas radikālā, principiālā atšķirība no buržuāziskās tiesas. O.Kasparinskis

“Arī buržuāziskajā Latvijā miertiesneši tiesāja vienpersomīgi, vadoties no buržuāzijas šķiras likumiem un saviem personīgajiem subjektīvajiem ieskatiem. Nav brīnums, ka kapitālistiskajās tiesās, valda uzpērkamība, kukuļošana, neiedomājams birokrātisms lietu caurskatīšanā. Buržuāziskās tiesas arvien vairāk un vairāk atsakās no atklātām tiesas sedēm. Ja arī formāli saglabā tiesas sēdēs atklātumu, tad faktiski to likvidē.”

1951.gadā tapis Padomju Savienības un kapitālistisko tiesu salīdzinājums. Var dažādi vērtēt Staļinlaiku Padomju tieslietu sistēmu, kurā, starp citu, bija vēlēti tiesneši, bet kapitālistisko tiesu amorālais raksturs ir aprakstīts pietiekami labi. Kapitālistisko tiesu amoralitati, neobjektivitāti, tendenciozitati un korumpētību var novērtēt katrs kaut vai pēc Latvijas pērkamās tiesu sistēmas piemēra.

Padomju tiesas radikālā, principiālā atšķirība no buržuāziskās tiesas. O.Kasparinskis
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/smpogotmifxvwn3v/O_Kasparinskis_Padomju_tiesas_atskir%C4%ABba_no_burzuaziskas_tiesas_1951_pdf.zip ; http://www.mediafire.com/download/77c22pclmbs4cfc/O_Kasparinskis_Padomju_tiesas_atskirība_no_burzuaziskas_tiesas_1951_pdf.zip

Posted in 2: Latviešu, 3: Klasika, Z1: Zinātniski populārzinātniski, Zin.: Jurisprudence, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Taupības mācība. P.Lapiņš

Propagandas veidi un taupības praktiskā izvešana, 1928.g.izdevums.

“Par taupību, izņemot atsevišķus rakstiņus, kas iespiesti periodiskos izdevumos, latviešu valodā līdz šim nekas vairāk nav parādījies. Šie rakstiņi ir gadījumu saturu un apgaismo tikai dažus no taupības jautājumiem. Nevienā no tiem taupības propagandas un audzināšanas metodes kaut cik pilnīgāk nav apskatītas.Taupības problemiem un jaunatnes audzināšanai taupības garā visās valstīs tiek piegriesta liela vērība, jo taupību uzskata, kā pamata noteikumu, kas plašākas iedzīvotāju masas ved pie labklājības.”

Taupības mācība. P.Lapiņš
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/acgzxxl66ra1fmnc/P_Lapins_Taupibas_maciba_1928_pdf.zip ; http://www.mediafire.com/download/uu88q2gdvdmw86t/P_Lapins_Taupibas_maciba_1928_pdf.zip

Posted in 2: Latviešu, 3: Klasika, Z5: Praktiskā literatūra, Zin.: Ekonomika, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Latvju krusta ceļš. Jānis Kalniņš

Latvijas valsts gandrīz simts gadus ilgais mūžs nešķiet nekas īpašs līdzās tūkstošgadīgām valstīm. Taču, ja atceras tās daudzās reizes, kad latviešiem draudēja iznīcība, ja iedomājas par tām neskaitāmajām tautām, kas no zemes virsas ir pilnībā izzudušas, tad latvieši var sevi pieskaitīt pie Dieva apžēlotajiem. Tikpat apbrīnojama ir arī Ortodoksālās kristietības vēsture Latvijas zemē.

Latvju krusta ceļš. Jānis Kalniņš
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/g1ss93xno2ouk92n/Janis_Kalnins_Latvju_krusta_cels_pdf.zip ; http://www.mediafire.com/download/yvaqa9c8s0kd5xp/Janis_Kalnins_Latvju_krusta_cels_pdf.zip

Posted in 2: Latviešu, Z4: Stāstījumi atstāsti biogrāfijas, Zin.: Vēsture, ZZ1: 21.gs.(20xx.g.) | Leave a comment

Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību saraksts. Vladimirs Buzajevs, Aleksandrs Kuzmins

Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību saraksts. Situācija uz 2013.gada oktobri.

Acīmredzami, pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību ieviešanas vēsturi varētu sadalīt trijos periodos: lavīnveida pieaugums (1991.–1995.); nekonsekventi centieni samazināt atšķirību skaitu (1996. –2000.); dinamiskais līdzsvars (2001.–2013.).

Kopumā no 62 atšķirību atcelšanas gadījumiem 38 gadījumos nepilsoņu tiesī¬bas tika paplašinātas līdz pilsoņu tiesībām, pārējos gadījumos pilsoņu ekskluzīvas tiesības tika atceltas vai zaudēja spēku. Salīdzinājumā ar atšķirību ieviešanas sākuma periodu

Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību saraksts. Vladimirs Buzajevs, Aleksandrs Kuzmins
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/osafvbrbeupmhcuu/Vladimirs_Buzajevs_Latvijas_pilsonu_un_nepilsonu_tiesibu_atskiribu_saraksts_pdf.zip ; http://www.mediafire.com/download/1p8f992a6br68b9/Vladimirs_Buzajevs_Latvijas_pilsonu_un_nepilsonu_tiesibu_atskiribu_saraksts_pdf.zip

Posted in 2: Latviešu, Z1: Zinātniski populārzinātniski, Zin.: Jurisprudence, ZZ1: 21.gs.(20xx.g.) | Leave a comment

Latvijas PSR vēsture vidusskolām. Elza Plaude. Jānis Kripēns. Eiženija Lielā

1961.gada Latvijas PSR vēsture vidusskolām. Pēc vairāk kā 20 gadu dzīves “brīvā”, kapitālistiskā Latvijā šī vēsture rādās pavisam citā gaismā, jo īpaši vācu baronu, Latvijas buržuāzijas un  pirmās kapitālistiskās republikas apraksti, kas jo skaudri atgādina pašreiz Latvijā uzdzīvojošās (pie varas esošās)  neliešu bandas.

Latvijas PSR vēsture vidusskolām. Elza Plaude. Jānis Kripēns. Eiženija Lielā
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/7icvwjzckwxu7kwx/Latvijas_PSR_vesture_vidusskolam_pdf.zip ; http://share.cx.com/M8j7xQ

Posted in 1: Jauniešu, 2: Latviešu, Z7: Mācību, Zin.: Vēsture, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | 2 Comments

Kā rūdījās tērauds. Nikolajs Ostrovskis

Padomju laiku kulta grāmata par dzīvi un cilvēkiem, par biedriskumu un godu, pienākumu un taisnīgumu. Šī romāna varoņu dzīve piesātināta ar grūtībām, nedrošību, titānisku darbu un cīņu. Neskatoties uz materiālo labumu un labklājības trūkumu, dažkārt pat nabadzību, romāna varoņi šķiet laimīgāki kā jebkurš no mums. Jo laime jau neslēpjas tikai naudas daudzumā, dārgās mantās un tamlīdzīgi… Šie cilvēki steidzās dzīvot un dzīvoja spilgti; ar pilnu atdevi un spēku, ticēdami saviem ideāliem un ar lielu neatlaidību tos īstenodami dzīvē…

Kā rūdījās tērauds. Nikolajs Ostrovskis
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/qxbyl4xtk6chbszj/Nikolajs_Ostrovskis_Ka_rudijas_terauds_fb2.zip ;  http://www.mediafire.com/download/s6wkgszs65xfxd2/Nikolajs_Ostrovskis_Ka_rudijas_terauds_fb2.zip ; http://share.cx.com/VnVhVC

Posted in 1: Jauniešu, 2: Citzemju, 3: Klasika, 4: Vēsturiski romāni, Z6: Stāsti un romāni, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Ko mēs apēdam? Dzintra Liepa Aivars Plēpis

Mūsdienu cilvēks savā ziņā ir kļuvis par ķīlnieku savai nepārvaramajai vēlmei mainīt pasauli,  radīt ko jaunu. Mēģinot padarīt pārtikas produktus lētākus, garšīgākus, cenšoties pagarināt to glabāšanas laiku, aizmirsts galvenais: pārtikas pamatuzdevums ir nodrošināt cilvēku ar visu veselīgai un pilnvērtīgai dzīvei nepieciešamo.

Nav jau nekāds noslēpums, ka nepareizas ēšanas sekas ir aptaukošanās. To viegli izskaidrot: populāru pārtikas piedevu klāstā paliekošu vietu ieņēmuši aromatizētāji un garšas pastiprinātāji, ar kuru palīdzību jebkuru surogātu var padarīt par garšīgu našķi, kuru gribas ēst vēl un vēl. Ražotājus var saprast – ar burvju pulverīšu palīdzību sojas desa, cīsiņi vai pastēte pārvēršas par īstu gardumu, bet šādi produkti dara pāri organismam. Rezultātā mainās vielmaiņa, parādās liekais svars, sākas cukura diabēts, ateroskleroze, hipertonija un daudzas citas kaites.

Zinātnieki uzskata, ka, regulāri ēdot kaitīgus produktus, mēs zaudējam daudzus savas dzīves gadus, kurus paņem dažādas veselībai kaitīgas pārtikas piedevas, pesticīdi, slēptie tauki. Atcerieties to, kad roka atkal stiepjas pēc kādas neveselīgas ātrās uzkodas, čipsiem, kolas,  limonādes vai konfektes nedabīgi košā krāsā.

Ko mēs apēdam? Dzintra Liepa Aivars Plēpis
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/siz9jckivmm9c113/Dzintra_Liepa_Aivars_Plepis_Ko%20mes%20apedam_fb2.zip ;  http://www.mediafire.com/download/3iff178jv5odqvx/Dzintra_Liepa_Aivars_Plepis_Ko_mes_apedam_fb2.zip ; http://share.cx.com/FgKMQ4

Posted in 2: Latviešu, VESELĪBA, Z4: Stāstījumi atstāsti biogrāfijas, Zin.: Medicīna, ZZ1: 21.gs.(20xx.g.) | Leave a comment

Mūsu laiku varonis. Mihails Ļermontovs

Mūsu Laiku Varonis, mani cienītie kungi, patiesi ir portrets, tikai ne viena cilvēka vien: tas ir portrets, kas veidots no visiem mūsu pa­audzes netikumiem to pilnīga uzplaukumā. Jūs man atkal teiksiet, ka cilvēks nevar būt tik slikts; bet es jums teikšu, — ja jūs esat ticējuši dažādu traģisku un romantisku ļaundaru realitātes iespējai, kādēļ gan jūs neticat Pečorina realitātei? Ja jūs esat priecājušies par vel šausmī­gākiem un kroplākiem izdomājumiem, kāpēc tad šis raksturs kaut vai kā izdoma jūsu acīs nerod žēlastības? Vai ne tapec, ka tajā vairāk pa­tiesības, nekā jūs to vēlētos? Jūs teiksiet, ka tikumībai tas nenāk par labu… Atvainojiet! Ļaudis diezgan baroti ar saldumiem; no tā viņiem jau veders samaitājies — vajadzīgas rūgtas zāles, kodīgas patiesības.

Mūsu laiku varonis. Mihails Ļermontovs
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/84f8uavtbsekpsdi/Mihails_Lermontovs_Musu_laiku_varonis_fb2.zip ; http://www.mediafire.com/download/e033ejtgcwc5lr3/Mihails_Lermontovs_Musu_laiku_varonis_fb2.zip ; http://share.cx.com/T2FDmg

Posted in 2: Citzemju, 3: Klasika, Z6: Stāsti un romāni, ZZ3: 19.gs.(18xx.g.) | Leave a comment

Parmas klosteris. Stendāls

Parmas klosteris – trešais un pēdējais Stendāla romāns, kas publicēts 1839. gadā. Romāns tika rakstīts ceļojuma laikā  uz Parīzi un lielā steigā, tikai 52 dienās.

Pirmajos nodaļās aprakstīts entuziasms, ar kādu Itālijas ziemeļu iedzīvotāji 1796. gada pavasarī  sagaidīja Francijas karavīrus, kuri atbrīvoja tos no nomācošā Habsburgu jūga. Jaunais aristokrāts Fabrizio del Dongo, 1815. gadā uzzinājis par Napoleona atgriešanos  no Elbas, atstāj reakcionārā tēva mājas, kuras stāv Komo ezera krastā, un dodas uz Beļģiju, lai kopā ar savu elku piedalītos Vaterlo kaujā.

Pēc sakāves un atgriešanās Fabrizio tiek sabiedrībā nosodīts kā nodevējs un brīvdomātājs. Uzklausot savas tantes hercogienes de Sanseverinas, kura viņā ir slepeni iemīlējusies, padomu,  Fabrizio nolemj veidot karjeru baznīcā, lai gan nejūt sevī aicinājumu kļūt par garīdznieku. Mazais hercogistes Parmas galms, kurā pirmo vijoli spēlē grāfs Moska hercogienes de Sanseverinas mīļākais un nākamais vīrs, pilns intrigām. Pirms kļūt par Parmas arhibīskapu, Fabricio nogalina duelī savu konkurentu uz kādas aktrises uzmanību, tiek apcietināts un ievietots nepieejamā cietoksnī, kur no drošas nāves viņu izglābj komandanta meita Klelija, kurā viņā iemīlējusies.

Fabrizio un Klelijas attiecības turpinājās arī pēc tam, kad jaunais cilvēks kļūst mācītājs, un meitene apprecas. Pēc viņu bērna un arī Klelijas nāves, Fabrizio spiests pamest savu amatu un doties uz  Kartēziešu klosterī netālu no Parmas, kur viņš pabeidz savu īso, bet piedzīvojumu pilno dzīvi.

Parmas klosteris. Stendāls
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/c6y4nedsydva3udz/Stendals_Parmas_klosteris_fb2.zip ; http://www.mediafire.com/download/c0rbqdb2udxqqzb/Stendals_Parmas_klosteris_fb2.zip  ; http://share.cx.com/c4RP5Z

Posted in Z9: Nekategorizēts | Leave a comment

Kopotie raksti (10 sējumi). Antons Čehovs

Antona Čehova (1860-1904) Kopotie raksti (10 sējumi). Čehovs bija  īso stāstu rakstnieks un dramaturgs, un tiek uzskatīts par vienu no labākajiem īso stāstu rakstniekiem pasaulē. Viņa lugas ir vienas no 20. gadsimtā Eiropas teātros visvairāk iestudētajām lugām līdzās Viljama Šekspīra un Henrika Ibsena darbiem.

KOPOTI RAKSTI I STĀSTI 1880-1882: Vēstule mācītam kaimiņam. Ja divus zaķus ķers — nevienu nenotvers. Papucis. Mana jubileja. Tūkstoš un viena kaisle jeb baigā nakts. Par āboltiņiem. Pirms kāzām. Pēterdiena. Temperamenti. Vagonā. Tiesa. Esmu aizmirsis Dzīve jautājumos un izsaucienos. Grēksūdze jeb Oļa, Zeņa, Zoja. Zaļā Strēle. «Satikšanās gan notika, taču. Korespondents. Lauku eskulapi. Veltīgā uzvara. Beigta balle. Nejēdzīgs notikums. Divdesmit devītais jūnijs. Kurš no trijiem. Viņš un viņa. Gada tirgū. Lielmāte. Dzīvā prece. Vēlīnie ziedi. Iekritu. Neveiksmīga vizīte. Divi skandāli. Idille — diemžēl un ak vai! Barons. Labsirdīgais paziņa. Atriebība. Pārdzīvojums. Kā lai nemānās.

KOPOTI RAKSTI II STĀSTI 1892 -1894: Sieva. Vējagrābsle. Pēc teātra. Kāda tirdzniecības uzņēmuma vēsture. Trimdā. Zivs mīlestība. Kaimiņi. Sestā palāta. Bailes. Nezināma cilvēka stāsts. Lielais Volodja un mazais Volodja. Melnais mūks. Sievu valstība. Rotšilda vijole. Literatūras skolotājs. Muižā. Vecākā dārznieka stāsts. Trīs gadi.

KOPOTI RAKSTI III STĀSTI 1884-1885: Drāma medībās. Svētku klaušas. Kapteiņa mundieris. Pie maršalienes. Dzīvā hronoloģija. Dienesta atzīmes. Cilvēka saruna ar suni. Pirtī. Sīkais cilvēciņš. Viens labāks par otru. Neglābjamais. Jezga. Tautas svētki Sokoļņikos. Pēdējā mohikāne. Viesnīcas numuros. Diplomāts. Budžu perēklis. Atcēluši! Kabatas portfelis. Vārna. Šis un tas. Zābaki. Nervi. Vasarnieki. Par zivīm. Uz augšu pa kāpnēm. Soģis zem soģa. Manas sievas. Inteliģentais mūlāps. No ideālista atmiņām. Simulanti. Vēdzele. Aptiekā. Zirdziskais uzvārds. Nav lemts! Nomaldījušies. Jēgers. Nepieciešamie ievadvārdi. Ļaunprātis. Līgavainis un papiņš. Viesis. Zirgs un stirna trīsošā. Septinieks. Slīkonis. Vējgrābšļi. Ģimenes tēvs. Stārasts. Beigts cilvēks. Sieviešu laime. Virēja precas. Siena. Pēc benefices. Vispārējā izglītība. Unters Prišibejevs. Tulkojis Valdis Grēviņš. Divi avīžnieki. Psihopāti. Svešumā. Tītars. Miega mulsums. Līdzeklis pret dzeršanas kaiti. Kontrabass un flauta. Ņinočka. Dārgais suns. Rakstnieks. Klavierspēlētājs. Pāršāvis pār strīpu. Bez vietas. Vecums. Nelaime. Kas par publiku! Lupata. Svētā vientiesība. īlens maisā. Ciniķis. Mari d’ elle. Antreprenieris zem dīvāna. Sapnis. Izsaukuma zīme. Spogulis.

KOPOTI RAKSTI IV: Jaungada lielmocekļi. Māksla. Nakts kapsētā. Neveiksme. Pirmā debija. Bērni. Atklājums. Smeldze. Nakts pirms tiesas. Jezga. Žūpas saruna ar nepiedzērušos velnu. Aktiera bojā eja. Dvēseles aizlūgums. Dumjais francūzis. Aņuta. Par dzīves nīcību. Persona. Ivans Matvejičs. Ragana. Inde. Stāsts bez beigām. Jociņš. Agafja. Mana saruna ar pastmeistaru. Vilks. Uz Parīzi. Pavasarī. Šausmas. Pie upes. Griša. Mīlestība. Dāmas. Lieli pārdzīvojumi. Pazīstamais vīrietis. Laimes luteklis. Slepenpadomnieks. Diena brīvā dabā. Pansionātā. Vasarnīcā. Aiz gara laika. Dzīves garlaicība. Romāns ar kontrabasu. Bailes. Aptieķniece. Liekie Jaudis. Nopietnais solis. Koriste. Skolotājs. Nemierīgais viesis. Rara avis. Citu nelaime. Tu un jūs. Vīrs. Nelaime. Rožainā zeķe. Cietēji. Pirmās klases pasažieris. Talants. Liekēži. Pirmais mīlētājs. Tumsā. Niecīgs gadījums. Garā mēle. Dzīves sīkums. Smagie raksturi. Atriebība. Tiesā. Neparastais cilvēks. Ak, zobi, zobi! Mans famīlijas reglaments, Dūņājs. īrnieks. Nelaimes nakts. Kalhass. Cssst!… Sapņi. Dzirnavās. Labi cilvēki. Notikums. Dramaturgs. Orators. Nelaime. Pasūtījums. Mākslas darbs. Jubileja. Kas vainīgs? Vaņka. Ceļā. Tā bija viņa!

KOPOTI RAKSTI V STĀSTI 1887: Jaungada mocības. Šampanietis. Sals. Ubags. Ienaidnieki. Labais vācietis. Tumsība. Poļeņka. Dzērāji. Neuzmanība. Veročka. Gavēņa  priekšvakarā. Nevarīga būtne. Nelabs darbs. Mājās. Laimes loze. Par agru! Satikšanās. Tīfs. Dzīves likstas. Noslēpums. Kazaks. Vēstule. Žņaudzējčūska un trusītis. Kritiķis. Izmeklētājs. Volodja. Laime. Nejaukais laiks. Drāma. Viens no daudziem. Ātrā palīdzība. Nepatīkams notikums. Nelikumība. No ātri iekalstoša cilvēka piezīmēm. Tēvs. Labas beigas. Ratnīcā. Ļaundari. Zinočka. Dakteris. Sirēna. Stabule. Atriebējs. Pasts. Kāzas. Bēglis. Uzdevums. Intrigas. Vecais nams. Aukstas asinis. Dārgās mācību stundas. Lauva un Saule. Nelaime. Skūpsts. Puišeļi. Kaštanka. NN kundzes stāsts.

KOPOTI RAKSTI VI STĀSTI 1888 -1891: Bez virsraksta. Nāk miegs. Stepe. Ugunis. Nepatikšanas. Skaistules. Vārda diena. Lēkme. Kurpnieks un nešķistais gars. Derības. Kņaziene. Garlaicīgs stāsts. Zagli. Gusevs. Sievišķi. Divkauja.

KOPOTI RAKSTI VII STĀSTI 1892-1894: Sieva. Vējagrābsle. Pēc teātra. Kāda tirdzniecības uzņēmuma vēsture. Trimdā. Zivs mīlestība. Kaimiņi. Sestā palāta. Bailes. Nezināma cilvēka stāsts. Lielais Volodja un mazais Volodja. Melnais mūks. Sievu valstība. Rotšilda vijole. Literatūras skolotājs. Muižā. Vecākā dārznieka stāsts. Trīs gadi.

KOPOTI RAKSTI VIII STĀSTI 1895-1903: Laulātā draudzene. Anna kaklā. Baltpieris. Slepkavība. Ariadna. Māja ar mezonīnu. Mana dzīve. Zemnieki. Pečeņegs. Dzimtajā pusē. Ratos braucot. Pie paziņām. Cilvēks futrālī. Ērkšķogas. Par mīlu. Joničs. Gadījums praksē. Sirsniņa. Jaunā vasarnīca. Dienesta darīšanās. Dāma ar sunīti. Svētku laikā. Ieplakā. Arhierejs. Kompensācijas traucējumi. Vēstule. Līgava.

KOPOTI RAKSTI IX LUGAS 1886-1904: Gulbja dziesma (Kalhass). Ivanovs. Lācis. Bildinājums. Traģiķis pret paša gribu. Kāzas. Mežainis. Jubileja. Kaija. Tēvocis Vaņa. Trīs māsas. Par tabakas kaitīgumu. Ķiršu dārzs.

KOPOTI RAKSTI X: No Sibīrijas. Sahalīnas sala. Piezīmes

Kopotie raksti (10 sējumi). Antons Čehovs
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/8x7uctc7si3wl7zz/Antons_Cehovs_Kopotie_raksti_fb2.zip ; http://share.cx.com/PvCcH7

Posted in 2: Citzemju, 3: Klasika, Z6: Stāsti un romāni, ZZ3: 19.gs.(18xx.g.) | Leave a comment

Māsa Kerija. Teodors Dreizers

Teodors Dreizers ir unikāls rakstnieks, kas savus literāros varoņus lasītājam parāda nevis kā smalkjūtīgs dvēseles ārsts, kas uzklausa izdomātu varoņu izdomātas grēksūdzes un dzīvesstāstus kā biktstēvs, bet gan rīkojas kā pataloganatoms, tiesu medicīnas eksperts – atklājot visus subjekta uzbūves parametrus, atbilstības un neatbilstības “normai”, sniedzot pilnu sekcijas ziņojumu – precīzi, bez izskaistinājumiem un bez liriskām atkāpēm.

Teodora Dreizera Kerija nav cēlām, altruistiskām tieksmēm apveltīta būtne, kas alkst pēc garīgām vērtībām, zināšanām vai romantiskām jūtām un cilvēciskas sapratnes. Viņa ir aprobežota meiča, dabas apveltīta ar glītu ārieni, novērošanas, atdarināšanas un adaptācijas spējām, elastīgu morāli un tieksmi pēc ērtas dzīves. Kā spilgtāko rakstura iezīmi Teodors Dreizers savai varonei Karolīnai Mīberai, sauktai par māsu Keriju, jau pirmajā grāmatas nodaļā min egoismu, un turpmākais stāsts to tikai apstiprina. Tomēr ceru, ka Kerijas tēls jums kaut nedaudz patiks, jo, lai arī šī meiča nav no “augstākajām sfērām”, nedz arī tik aizkustinoša kā Balzaka mīlošās un mirstošās kurtizānes, viņai piemīt apbrīnojami reālistiska faktūra kā visam un visiem šajā romānā – gan pilsētām, gan cilvēkiem, gan cilvēku un pilsētu sasvstarpējajai mijiedarbībai. Kerija vairāk kā jebkura cita izdomāta varone arī šodien iemieso miljoniem nabadzīgu sieviešu un vīriešu sapni kļūt bagātiem un slaveniem.

Romāns “Māsa Kerija” nekādā gadījumā nav uzskatāma par mīlas stāstu, jo tā titulvarone, lai arī piedzīvo pāris romantiski iluzoras aizraušanās, tomēr ir un paliek emocionāli frigida, visas cilvēciskās jūtas spējot ticami izdzīvot vien uz skatuves, rampas gaismā.

Kas attiecas uz aprakstīto vidi un pilsētām, Deizers raksta par sev zināmām lietām, par lielpilsētas augšanu un izplešanos, par metropoli , kas uzsūc sevī varu un naudu, kurā darbojas pavisam citi gravitācijas principi, kas degradē cilvēka personību.

Māsa Kerija. Teodors Dreizers
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/38layqx4up1pmwpz/Teodors_Dreizers_Masa_Kerija_doc_fb2.zip ;  http://www.mediafire.com/download/tji3ourwgi56r5b/Teodors_Dreizers_Masa_Kerija_doc_fb2.zip ; http://share.cx.com/T4xTh5

Posted in 2: Citzemju, 3: Klasika, 4: Politiski romāni, Z6: Stāsti un romāni, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Tesa no d’Erbervilu cilts. Tomass Hārdijs

Romāns ir par jaunu un nepieredzējušu meiteni vārdā Tesa Darbeifīlda. Uzsākt patstāvīgu dzīvi viņa ir spiesta agri, bet tā iesākas nelāgi un viņa apkaunota atgriežas mājās. Tomēr viņa saņemas jaunam mēģinājumam, kas ir daudz veiksmīgāks. Savā jaunajā dzīvē viņa iepazīstas arī ar mīlu, tomēr viņas pārlieku lielais godīgums draud to izjaukt…

Tesa no d’Erbervilu cilts. Tomass Hārdijs
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/vijh7smvfzhysac2/Tomass_Hardijs_Tesa_no_dErbervilu_cilts_doc_fb2.zip ;  http://www.mediafire.com/download/voomosoi8luc1ok/Tomass_Hardijs_Tesa_no_dErbervilu_cilts_doc_fb2.zip ; http://share.cx.com/RRV6TV

Posted in 2: Citzemju, 3: Klasika, 4: Drāma, Z6: Stāsti un romāni, ZZ3: 19.gs.(18xx.g.) | Leave a comment

Pasaules “šaha spēles” un Voldemārs Ozols – sešu valstu armiju virsnieks. Manfrēds Šneps-Šnepe

Grāmata par vienu no noslēpumainākajām un noklusētākajām Latvijas vēstures personībām Voldemāru Ozolu (latviešu valodā).

Grāmatas saturs:
1. Voldemārs Ozols (1884-1949)
2. Ko mācīja Cara armijas kara stratēģiem: XIX gadsimta notikumi
3. Kaukāza frontē (1914-1915): cīņa par izeju uz Vidusjūru
4. Ziemassvētku kaujas (1916.g.decembris)
5. Ozols un latviešu sarkanie strēlnieki
6. Juku laiks Latvijā (1918-1919)
7. De Golca vāciešu armijas gājiens uz Petrogradu: Cēsu kaujas (1919.g.jūnijs)
8. Bermonta „«baltās»” armijas gājiens uz Petrogradu (1919.gada oktobris-novembris)
9. Kā angļi pārzīmēja Eiropas karti
10. Ozols pret Ulmani (1931-1934)
11. Vai Staļinam bija savs personiskais izlūkdienests?!
12. Pasaules šaha spēles turpinās

Pasaules “šaha spēles” un Voldemārs Ozols – sešu valstu armiju virsnieks. Manfrēds Šneps-Šnepe

Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā: http://uploadingit.com/file/xrb2ptz9ickms3gx/Manfreds_Sneps_Snepe_Pasaules_saha_spele_un_Voldemars_Ozols_sesu_armiju_virsnieks_doc.zip

Posted in 2: Latviešu, Z4: Stāstījumi atstāsti biogrāfijas, Zin.: Vēsture, ZZ1: 21.gs.(20xx.g.) | 1 Comment

Ķīniešu tautas pasakas: Mūžības kalni

Ķiniešu tauta var lepoties ar savu seno kultūru un tām vērtībām, ko radījušas tautas rokas un prāts. Pie tādām pieskaitāms arī 12. gs. pirms mūsu ēras izgudrotais hieroglifu rakstības veids. Tā ir sarežģīta un dziļi filozofiska rakstu māksla, kurā ik hieroglifs apzīmē vienu vārdu vai vārdu kopu. Hieroglifa zīmējums sastāv no dažāda garuma un virziena līkumiņiem, kas izteic kādu toņa zilbi un piešķir vārdam vēlamo intonāciju. Šādu hieroglifu bija vairāki desmiti tūkstošu. Patlaban ķīniešu valodā tiek lietoti no 4 līdz 7 tūkstoši hieroglifu. Rakstu māksla veicināja Senās Ķīnas literatūras un lielo domātāju mācības izplatīšanos un apkopošanu grāmatās, kas nonākušas līdz mūsu dienām («Dziesmu grāmata», «Pavasaris un rudens», «Pārrunas un spriedumi» u. c.). Te sevišķi liela loma ir bijusi diženajam senķīniešu domātājam Konfūcijam (551.—479. g. p. m. ē.), kura domu graudi jeb aforismi pazīstami vai katram šodienas kulturālam cilvēkam. Konfūcijs sludināja, ka cilvēka dzīvi noteic debesu griba, vienkāršam cilvēkam jāpaliek tajā kārtā, kurā dzimis, tam jāklausa valdniekiem un saimniekiem. Šāda mācība bija pa prātam tālaika valdošajām šķirām. Bagātnieki varēja sodīt kalpu vai vergu pēc saviem ieskatiem. Piemēram, pasakā «Mūžības kalni» lopu ganiņu par nevarīgas meitenes aizstavēšanu bagātnieks liek saplosīt suņiem.

Gandrīz reizē ar konfūcisma mācības izveidošanos Ķīnā radās arī otra reliģiskā mācība — daoisms, par kuras pamatlicēju tiek uzskatīts Laodzi (6.—5. gs. p. m. ē.). Viņa mācība noteica, ka visa pamatā ir dao («ceļš») un ka dzīve rit pa savu dabisko attīstības ceļu pēc dižā dao likumiem. Cilvēkam atliek tikai lēnprātīgi gaidīt, kas notiks nākotnē. Uz šī pamata ļaudis sāka ticēt liktenim, cerēt uz labāku dzīvi viņsaulē, it visur saskatīt pārdabisku spēku (dievu) esamību, no kuru labvēlības atkarīga viņa laime. Tādu dievu bija vairāki simti, piemēram, visaugstākais debesu valdnieks Juidi, pērkons Leiguns, zibens dieviete Djaņmu, ūdeņu, vēju, vētru valdnieks Lunvans, bagātības dievs, laulību, laimes dievs, dažādu amatu (kalēju, mednieku, audēju, zvejnieku u. c.) patroni. Šā laika pasaku sižetos kā galvenie tēli sāk parādīties dievi — aizbildņi, gari, pat seno laiku dieveklis — totēms. Spilgts piemērs tam ir pasaka «Zelta putniņš un meža gars», kurā nabadzīgo ļaužu aizstāvis, pieņēmis vecas sieviņas izskatu, dodas pie cilvēkiem pārbaudīt viņu tikumus. Tas pats sakāms arī par pasaku «Zelta zirdziņš». Šāda veida ticība augstākai dievībai vēl vairāk pastiprinājās, kad mūsu ēras sākumā Ķīnā parādījās trešā reliģija — budisms. Kaut gan tā ienāca no Indijas, tomēr ātri piemērojās ķiniešu dzīves īpatnībām, un drīz vien klinšu sienu nišās jau varēja redzēt sēdošus Būdas (dažs labs slējās 17—27 m augstumā), garajās un stāvajās klintis — cilvēka roku izcirstas klosteru celles, izgreznotas ar neskaitāmiem Būdas attēliem. Šādi vareni dievu tēli iedvesa ļaudīm bijību un lūgšanu brīdi radīja augstāko svētlaimes stāvokli (nirvānu), kad cilvēks atbrīvojas no visām zemes rūpēm un it kā saplūst kopā ar dievību.

Budisms ienesa savas īpatnības arī tautas mutvārdu daiļradē. Tagad, piemēram, brīnumpasakās izplatītā mirušo valstība vairs neatradās kaut kur tālu rietumos, bet bija tepat kāda konkrēta kalna iekšienē rietumu vai ziemeļrietumu pusē. Arī mirušo valstības valdniece no agrākās briesmones bija pārtapusi par skaistu un labsirdīgu sievieti («Klinšu vārti, atdarieties!»). Turpat kalnos bija raduši sev mājvietu arī citi dievi, kas pēc ārējā izskata stipri atgādināja pašu Budu, piemēram, laulību dievs («Spoguli nolūkotās sievas»). Pasaku sižetus caurauda visāda veida ticējumi, burvestības, zīlēšana un pesteļošana («Kā Ķinas princesi precināja», «Brīnuma toveris», «Kā puisis Ca pārtapa par pūķi»). Apkārt pa pasauli, pieņēmuši cilvēka izskatu, staigāja astoņi svētie no tālās, teiksmainās jūras salas Penlaidao, darīdami visādus brīnumus («Džaodžou tilts»).

Lasot dzīvnieku pasakas, mēs sastapsimies ar Ķīnai raksturīgo zvirbuli, kas ir drosmīgs un attapīgs («Zilonis un zvirbulis», «Nebeidzamā pasaka»). Atšķirīga no citām dzīvnieku pasakām ir pasaka «Kā ļaudis pēc dzīvniekiem sākuši gadus skaitīt». Kā zināms, senatnē

daudzās Tālo Austrumu zemēs gadus skaitīja pēc sešdesmit gadu cikliem, kas savukārt sadalījās piecos divpadsmit gadu ciklos un katru šā mazā cikla gadu sauca kāda dzīvnieka — peles, vērša, tiģera, zaķa, pūķa, čūskas, zirga, aitas, pērtiķa, gaiļa, suņa, cūkas — vārdā. Senāk ar šiem nosaukumiem saistījušies daudz visādu ticējumu. Arī tagad Ķinā netrūkst nedz ticējumu, nedz svētku un svinamo dienu, kam aizsākumi meklējami tālā pagātnē. Lasot pasakas, redzēsim arī atšķirības sadzīves kultūrā, apģērbā, mājokļa iekārtojumā. Piemēram, ķīnieši ēdot dakšiņas vietā lieto divus koka vai kaula irbulišus, ko tur iespiestus starp labās rokas pirkstiem, rakstot hieroglifus izmanto otiņu un tušu, raksta parasti vertikālos stabiņos.

Beigās gribas vēl uzsvērt, ka pretstatā mūsu, eiropiešu, pasakām, kurās varoņi bieži vien par paveikto varoņdarbu apprec vai nu princesi un dzīvo greznā pili, vai arī tiek apveltīti ar dārgām mantām, kas tos padara bagātus, ķīniešu pasaku varoņi nedzīvo pilīs, bet mitinās nabadzīgās būdiņās un ir ikdienišķi darba rūķi. Pasakās attēlotie notikumi aizvien saistās ar kādu konkrētu vietu (pilsētu, ciemu, upi, kalnu), kas pasakas sākumā tiek sīki aprakstīta, tālab lasītājs gluži vienkārši notic, ka šāds atgadījums te patiešām bijis. Un kā lai nenotic, ja ļoti daudzās pasakās stāstīts par tādiem varoņiem, kuri pieminētajās vietās esot reāli dzīvojuši un visu stāstīto paveikuši. Tāda taču ir bijusi uzticīgā Mena Dzjanņuja, tāds ir bijis Pekinas glābējs Gao Ļans un visā Ķīnā tālu daudzinātais celtnieks Lu Baņs, kas dzīvojis pirms mūsu ēras un izgudrojis zāģi, izkapti, durvju eņģes un daudz citu vajadzīgu lietu. Ne mazāk pasakās cildināts arī kādreiz Senajā Ķīnā dzīvojušais tiesnesis Bao jeb Baoguns, kuru viņa neparasti gudrā prāta, godīguma un neuzpērkamības dēļ tauta atceras vēl tagad.

Izstāstīt visu, kas ir savdabīgs ķīniešu tautas dzīvē un pasakās, nav nemaz iespējams. Kad tās lasīsiet, paši tajās atklāsiet vēl visvisādu nedzirdētu un neredzētu brīnumu atliku likām.

Ķīniešu tautas pasakas: Mūžības kalni
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/skypbmydmeitnfvq/Kiniesu_tautas_pasakas_Muzibas_kalni_fb2.zip ;  http://www.mediafire.com/download/av2cbv6ib8shasw/Kiniesu_tautas_pasakas_Muzibas_kalni_fb2.zip ; http://share.cx.com/2krVqL

Posted in 1: Bērnu, 2: Citzemju, Z2: Pasakas teikas mīti, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Birmas tautu pasakas: Pieci labi draugi

Pēc atbrīvošanās no angļu koloniālisma 1948. gada 4. janvāri nodibinājās Birmas Savienības Sociālistiskā Republika. Tā ir liela daudznacionāla zeme ar 33 miljoniem iedzīvotāju, no kuriem birmiešu ir 24 miljoni. Taču viņiem līdzās dzīvo arī kareni (2,6 milj.), šani (ap 2,3 milj.), čini (600 tūkst.), kačini (400 tūkst.), moni (400 tūkst.), palauni (200 tūkst.) un citas tautas; tām ir kopiga, brīžiem gan asu sadursmju pilna pagātne, kura sniedzas tūkstošiem gadu dziļā senatnē. Birmieši apdzīvo pussalas dienvidu un centrālo daļu (birmiešu valoda ir valsts valoda), bet ap tiem pakavveidīgi izvietojušās nacionālās mazākumtautības: kareni un moni — dienvidaustrumu daļā un Iravadi upes deltas rajonā, šani — ziemeļaustrumos, kačini un palauni — ziemeļos, čini — rietumdaļā. Birmas tautas galvenokārt nodarbojas ar lauksaimniecību, zvejniecību, amatniecību, mežsaimniecību. Tā kā te ir subekvatoriālais klimats ar lielu nokrišņu daudzumu, tad tas sekmē rīsu audzēšanu, parasti te iegūst divas ražas gadā. No senseniem laikiem rīss ir galvenā lauksaimniecības kultūra. Tāpēc arī šajā grāmatā jūs atradīsiet vairākas pasakas, kurās ar cieņu un mīlestību runāts par rīsu, piemēram, intu tautas pasakā «Zelts un rīss», kur nabadzīgais zemnieks gudri saka: «Mūsu dzīvē nav nekā vērtīgāka par rīsu. Visa dzīvā radība meklē sev iztiku. Mēs, cilvēki, pārtiekam no rīsiem. Rīsi dod mums spēku un veselību. Es dziļi paklanos rīsa priekšā.»

Birmā daudz kas ir atšķirīgs, kaut vai tas, ka Birmas iedzīvotāji dod priekšroku kolorītajiem nacionālajiem tērpiem (eiropiešu drēbes valkā pavisam reti). Viņi nēsā svārkus, kurus vīriešiem sauc par «londži», bet sievietēm — «tamein». Par virsdrēbēm vīriešiem noder vienkrāsainas, visbiežāk baltas, īsas jakas ar garām piedurknēm — tā saucamās «taipounindži», turpretī sieviešu jakas, arī ar garām piedurknēm, dēvē par «emboun indži». Svētku dienās vīrieši uzliek parādes galvassegu «gaungbaung», kas veidota no balta vai sārta zīda un sasieta mezglā labajā pusē. Vīrieši un sievietes parasti staigā sandalēs, kuras atstāj ārpusē, ieejot templī.

Savdabīgs arī tas, ka birmiešiem nav pastāvīgu uzvārdu, kurus, piemēram, pie mums nodod no paaudzes uz paaudzi. Kad piedzimst bērns, viņi izdomā, vienalga, kādu uzvārdu. Tikai pēdējā laikā radusies tendence dot bērnam vārdu, kurā ietilpst kāda daļa no tēva uzvārda. Piemēram, dēlu nosauc par Ke, pievienojot no tēva uzvārda — U Ba Mins daļu (Mins), līdz ar to dēlu sauc par Ke Minu. Lasot birmiešu pasakas «Skauģa liktenis» vai «Augļotājs un zemnieki», jūs sastapsietles ar vārdu — Maun Tins. Izrādās, Birmā pusaudžus sauc par «jaunākajiem brāļiem» («Maun» to nozīmē), jaunekļus — par «Ko» (vecākais brālis), toties padzīvojušu, cienījamu cilvēku vārdu priekšā liek «U». Ja, piemēram, vīrieša vārds ir Tans Seins, tad atkaribā no viņa vecuma un stāvokļa sabiedrībā mainās viņa vārds — Maun Tans Seins, Ko Tans Seins, U Tans Seins. Ja viņam ir virsnieka pakāpe, pievieno — «Во» (Во Tans Seins). Meiteņu vārdu priekšā liek «Ma», precētu sieviešu — «Do».

Ja nu esam sākuši runāt par atšķirībām, vēl atzīmēsim, ka Birmā gadu skaitīšana notiek pēc tā saucamā Saules—Mēness kalendāra. Tāpēc Birmā Jaungadu svin aprīļa vidū. Jaungada priekšvakarā pēc senas tautas paražas notiek krāšņi un savdabīgi ūdens svētki («Tindžans»), kas turpinās trīs četras dienas. Tad visur valda līksmība, svētdienīgi ģērbušies ļaudis iet ar krūzēm rokās, lej cits citam ūdeni. Tiek uzskatīts, ka tāda rumulēšanās (nosacīti var pat lietot šo mūsu vārdu) šķīsta miesu un dvēseli. Birmā galvas mazgāšana arī ir īpašs rituāls ar savu simbolisku nozīmi (palasiet karenu tautas pasaku «Mikeitari»). Jaungadā ļaudis grib atbrīvoties no visa ļaunā un nomācošā, sākt laimīgāku dzīvi (tāpat kā to jaungados vēlas visas citas tautas, tikai to izpauž citādi). Turklāt Birmā krūze ar ūdeni ir miera un laimes, dāsnu lietu, tātad labas rīsu ražas simbols.

Birma ir viena no senākajām pasaules zemēm, tāpēc arī tās kultūra ir senaf īpaši skaista  un izslavēta ir mūzika un dejas. Birmieši lepojas ari ar ievērojamiem arhitektūras šedevriem. Rakstītā dzeja, proza un drāma sākusi attīstīties jau Paganos valsts laikā (XI—XIII gs.). Mutvārdu daiļrade pierakstīta vēlu, lielu darbu paveicis Birmas folkloras vācējs Ludu U Hla.

Šajā pasaku krājumā, ko sakārtojusi un tulkojusi Ausma Sprīvule, pārstāvētas gandrīz visu lielāko Birmas tautu pasakas. Visbiežāk krājumā sastopamies ar brīnumu pasakām, jo to šīm tautām ir visvairāk (tiesa gan, reizēm tām piejaukušies klāt atsevišķi sadzīves vai dzīvnieku pasaku elementi). Jāatzīst, ka visu šo tautu pasakām ir daudz kas kopīgs, pat līdzīgi sižeti un tēli, varoņu riciba un situācijas. Šī līdzība izskaidrojama ar to, ka daļa Birmas tautu ir savstarpēji radniecīgas (birmieši, kareni, čini, kačini, kaji, nagi pieder pie tibetbirmiešu valodu grupas, moni, palauni — pie monkmeru valodu grupas), turklāt lielu ietekmi atstājis budisms, kas te ir visizplatītākā reliģija. Šeit pastāv tā saucamais senču kults. Budisti uzskata, ka cilvēks nepārtraukti pārdzimst (tāpēc nāve nav nekāda traģēdija) un katram jācenšas nodrošināt sev labāku pēcnāves pārdzimšanu. Labais te ir idents ar kārtību, ko nosaka senči. No senču labajiem darbiem atkarīgs dzīvo cilvēku liktenis.

Birmas tautu pasakas: Pieci labi draugi
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/1ulalqki10e5liwz/Birmas_tautu_pasakas_Pieci_labi_draugi_fb2.zip ;  http://www.mediafire.com/download/booxo2o455pff4q/Birmas_tautu_pasakas_Pieci_labi_draugi_fb2.zip ; http://share.cx.com/FRHrL7

Posted in 1: Bērnu, 2: Citzemju, Z2: Pasakas teikas mīti, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Krāsns un pavards ģimenes mājā. Hugo Bruno Šterns

Grāmatā aplūkota siltuma iegūšana, izplatīšana, siltuma zudumi un to novēršana. Dota krāšņu klasifikācija, pareiza krāsns tipa izvēle, krāsns sildvirsmas aprēķināšana atbilstoši apsildāmās telpas kubatūrai. Satura labākai izpratnei ir dots plašs ilustratīvs materiāls. Grāmata būs neatvietojams palīgs ģimenes māju būvētājiem un katram, kuram ir jāatrisina siltuma ieguves problēma mājā.

Krāsns un pavards ģimenes mājā. Hugo Bruno Šterns
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/vq11hrqfgevqnoiv/Hugo_Bruno_Sterns_Kkrasns_un_pavards_gimenes_maja_djvu.zip ;  http://www.mediafire.com/download/1mbo8rpgetnzex7/Hugo_Bruno_Sterns_Kkrasns_un_pavards_gimenes_maja_djvu.zip ; http://share.cx.com/6MKXDf

Posted in 2: Latviešu, Z5: Praktiskā literatūra, Zin.: Enerģētika, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Spartaks un citi stāsti. Andrejs Upīts

Andreja Upīša kopoto rakstu 19.sējums, kurā ir apkopoti Lielā Tēvijas kara gadu darbi.

Noveles un stāsti: Varonis un viņa sieva (1941); Speck, Butter und Eier (1941); Vilnīša brauciens uz austrumiem (1941.);  Viesnīca pie Slinicas (1942); Klāvs Brūnis (1942); Rolanda pēctecis (1942); Darba dienests (1943.)

Drāmas: Latviešu partizaņi (1941); Spartaks (1943); Vārnas eglē (1943); Atsvabinātāji (1943); Dziesmotā jūgā (1943); Darba dienests (1944)

Publicistika: Ļeņina piemiņas diena (1942); Kara kalvē (1942); Varoņu laiks (1942); Glabājiet cilvēcību! (1943); Ceļa jūtis (1943); Padomju Latvijas skolas pirmie uzdevumi (1944); Latvju tautas vienība (1944); Pelavas (1942); Atjaunosim «Karogu» (1942); Oktobra revolūcija un literatūra (1942); Atskats un izredzes (I943.); Latvijas padomju literatūra un
māksla evakuacijā (1944)

“Nodibinoties Padomju Latvijai, mēs latviešu mākslinieku un tāpat rakstnieku sastāvā saņēmām maz iepriecinošu pagātnes mantojumu. Kādas lielas lietas varējām sagaidīt no raibā pilsoniski-liberali-nacionalistiski-socialdemokrātiskā maisījuma, kur bez tam bij arī vēl «vadoņa» aphimnotāji un tādi, kas izdzīvojuši cauri visādus režimus un visos tajos pratuši
sajusties labi?

Bet Rakstnieku savienībā mēs viņiem sacījām apmēram tā: Lai paliek pagātne un viņas vecie norēķini, mēs pārvelkami tiem strīpu pāri. Mēģiniet pieradināties jaunajiem apstākļiem, ja jūs to varat! Mēģiniet strādāt, — sociālistiskās mākslas vēriens ir tik plašs kā uzplūdusi pavasara straume, kas dažkārt aizrauj līdzi arī sīkas nomaļu attekas.

Un tiešām, arī daži pilsoniskie rakstnieki mēģināja strādāt līdzi, sevi neviltodami un nepūlēdamies būt īstāki, nekā tas viņiem patlaban bij iespējams. Citi skatījās un vēroja, svēra un meklēja skaidrību, bez kuras viņu sirdsapziņa neļāva ķerties pie darba. Tās bij divas kategorijas godīgu ļaužu, neviens pirmajai neko nepārmetīs tāpēc, ka tā tiecās runāt, ne otrai to, ka tā pagaidām klusēja.

Bet bij tur arī trešās nošķiras darboņi. Padomju iekārta ari viņiem kā kulturas darbiniekiem tāpat bij garantējusi personas neaizskaramību, ko viņi izmantoja saviem īpašiem nolūkiem. Šie degradētie mākslas un literatūras aizsargi kabatās apslēptām dūrēm ložņāja ap stūriem, īgni vērodami rosīgās jaunās dzīves ritumu Latvijā, sagājās savos intimos pulciņos un čukstējās, apspriezdami, no kurienes patlaban varētu cerēt glābiņu no «boļševiku terora». Sociālisms apdraudēja viņu «neatkarību» un privāto iniciativu, tāpat kā tā Padomju valstī bij radikali izskausta visiem tēvijas lielajiem komersantiem, banku direktoriem, valūtas
spekulantiem un kaktu advokatiem.

Piespiesti uz laiku dzimteni atstāt, mēs vēl lāgā nebijām pāri Latvijas robežai, kad šie vīri jau manījās atnest radiofonā savas slepus pierakstītās burtnīcas un raidīja mums pakaļ savas lamas un lāstus. Protams, mums šie kaķa lāsti kaitēt nevarēja, bet raidītāji paši cereja izpelnīties ievērību un atzinību fašistu, atgriezušos baronu un viņu ģeneralisko latvisko sulaiņu acīs. Droši ticams, ka sava alga tiem ari neizpaliks.”

Spartaks un citi stāsti. Andrejs Upīts
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/7dq7p7gqiapahzlb/Andrejs_Upits_Spartaks_un_citi_stasti_fb2.zip ;  http://www.mediafire.com/download/98vubxic4bijh4e/Andrejs_Upits_Spartaks_un_citi_stasti_fb2.zip ; http://share.cx.com/4dP7wz

Posted in 2: Latviešu, Z6: Stāsti un romāni, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.), ZZZ: Andrejs Upīts | Leave a comment

Fantazētāj. Nikolajs Nosovs

Kurš gan no bērniem nav iedomājies sevi pašu neparastāko notikumu centrā, un vienā mirklī no smilšu kastes nokļūt brīnišķīgu piedzīvojumu pasaulē. Nikolaja Nosova stāsti jaunākā skolas vecuma bērniem: Fantazētāji. Telefons. Brīnumsvecītes.

Fantazētāji. Nikolajs Nosovs
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/aydksxcje9eu8hno/Nikolajs_Nosovs_Fantazetaji_fb2.zip ; http://www.mediafire.com/download/fcea86kwq311xrg/Nikolajs_Nosovs_Fantazetaji_fb2.zip ; http://share.cx.com/VHLMGt

Posted in 1: Bērnu, 2: Citzemju, 4: Literārās pasakas, Z6: Stāsti un romāni, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Svešinieks. Freds Bodsvorts

Romānā “Svešinieks” Freds Bodsvorts atklāj, cik spēcīgs ir dzimtās vietas, dzimto māju aicinājums. Autors stāsta par indiāņu meiteni Kanīnu, kura iepazinusi civilizāciju vairāk par saviem tautasbrāļiem, turklāt iemīlējusi baltādainu jaunekli. Vai viņa spēs atteikties no savas tautas un iekļauties balto pasaulē? Vai Rorijs – students no Kanādas – pārkāps aizspriedumiem, spēs ziedot karjeru un apprecēs indiānieti?

Freds Bodsvorts (1918) ir kanādiešu rakstnieks, žurnālists un dabas aizsardzības aktīvists. Viņa darbi saviļņojuši lasītājus visā pasaulē, tie atklāj mīlestības un līdzcietības pilnu skatījumu uz cilvēku un dabas līdzāspastāvēšanu.

Svešinieks. Freds Bodsvorts
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/l3zhcqpxvrrqc9x5/Freds_Bodsvorts_Svesinieks_fb2_doc.zip ; http://www.mediafire.com/download/jbcu4wuedr0c1h1/Freds_Bodsvorts_Svesinieks_fb2_doc.zip ; http://share.cx.com/Y5MLJF

Posted in 2: Citzemju, 4: Stāsti par dabu, Z6: Stāsti un romāni, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Kapenēs šovakar dejas. Irma Markopa

Grāmata veltīta Kazdangai, klasesbiedriem un visiem tiem, kas šai vietā iemīlējušies.  Kazdanga dzejniecei I. Markopai esot īpaši tuva, jo šeit pavadīta viņas bērnība un skolas gadi. Grāmatā attēlots posms, kad rakstniece 1957. gadā uzsākusi mācības Kazdangas Lauksaimniecības tehnikumā, kur mācījusies turpmākos četrus gadus. Daloties pārdomās par grāmatas tapšanu, autore apcer arī kādu zīmīgu notikumu, kas spilgti raksturo to, kāpēc grāmatai dots tieši tāds nosaukums. Visiem audzēkņiem, kas bija sabraukuši Kazdangā mācīties, paziņots – kapenēs notiks iepazīšanās pasākums un dejas. Padomju laikā pagrabā, kur senos laikos atradušies barona Manteifeļa dzimtas sarkofāgi, turēts ledus. Bet virs tā izveidota grīda, uz kuras rīkoti dažādi sporta un kultūras sarīkojumi, svinēti Jāņi. “Spēlēja bumbu, arī dejas notika, izlaiduma svinīgie sarīkojumi, viesizrādes,” uzskaita grāmatas autore. Viņa atzīst, ka mistiskais Manteifeļa gars bijis kā līdzgaitnieks visam mācību laikā notiekošajam, un par grāmatas sarakstīšanu I. Markopa sapņojusi jau sen.

Kapenēs šovakar dejas. Irma Markopa
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/6aic5z3hzwazkydq/Irma_Markopa_Kapen%C4%93s_%C5%A1ovakar_dejas_pdf.zip ; http://share.cx.com/n9v3vd

Posted in 2: Latviešu, 4: Biogrāfiski, Z4: Stāstījumi atstāsti biogrāfijas, ZZ1: 21.gs.(20xx.g.) | Leave a comment

Radiotehnika. Ivans Žerebcovs

Sarakstot šo grāmatu autors iecerējis populāri un saprotami iztirzāt modernās (1968) radiotehnikas pamatus. Grāmata domāta lasītājam ar 11 klašu vispārējo izglītību (Padomju kvalitātes, protams, kas ir daudzkārt augstāka kā “brīvās” Latvijas vidusskolas izglītība), kurš zina vispārējās elektrotehnikas pamatus. Grāmatas saturs uzskatāms par radiotehnikas pamatu pirmo pakāpi, tāpēc tajā nav ietverti tādi speciāli jautājumi kā televīzija, skaņu ieraksti, radiolokācija, radionavigācija, radiotālvadība, radiotehnikas metožu izmantošana tautsaimniecībā un citi jautājumi.

Radiotehnika. Ivans Žerebcovs
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/n5ljpsi5c7xzbeuz/Ivans_Zerebcovs_Radiotehnika_1968_djvu.zip ; http://share.cx.com/Jx4ntg

Posted in 2: Citzemju, Z7: Mācību, Zin.: Elektrotehnika, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Slepkavības un sazvērestības. Rodnijs Kāsledens

Kā tika nogalināts Jūlijs Cēzars, vai viņa pēdējie vaidi patiesi bija: “Arī tu Brut?’” Kas patiesībā bija Marija Magdalēna, kas un kāpēc viņu apvainoja netiklībā? Kapēc tika noslepkavots franču revolucionārs Žans Pols Marats, kāds bija viņa slepkavas Šarlotes Kordē liktenis? Kas un kāpēc nogalināja caru Pāvilu I? Ck daudz taisnības ir populārajā stāstā pat Rasputina slepkavību, vai to patiesi organizēja britu izlūkdienests? Vai kādam Romanovu ģimenes loceklim izdevās izdzīvot boļševiku sarīkotajā slaktiņā? Kam bija izdevīga Džona Kenedija, Ulova Palmes un Ichāka Rabīna nāve?

Uz šiem ur daudziem citiem jautājumiem jūs saņemsiet atbildes britu pētnieka Rodnija Kāsledena (1945) grāmatā. Līdzās daudzajiem slepkavību un sazvērestību izklāstiem autors risina arī jautājumu par slepkavu un sazvērnieku rīcības motivāciju. Daži bijuši emociju pārņemti nelīdzsvaroti cilvēki, citi politiskie ekstrēmisti, nežēlīgi egoisti, bet daži vienkārši vēlējās kļūt slaveni. Taču visos gadījumos slepkavības un sazvērestības lika
nodrebēt pasaulei. Tās ir galvenie draudi stabilitātei un tā tas ir bijis vienmēr.

Slepkavības un sazvērestības.Rodnijs Kāsledens
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/dyjkhaymkj6lkkfj/Rodnijs_Kasledens_Slepkavibas_un_sazverestibas_fb2.zip ;  http://www.mediafire.com/download/dkfgov6venbq3cm/Rodnijs_Kasledens_Slepkavibas_un_sazverestibas_fb2.zip ; http://share.cx.com/m2bsgx

Posted in 2: Citzemju, Z4: Stāstījumi atstāsti biogrāfijas, Zin.: Vēsture, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Miču-mačs. Pēteris Ēteris

P.Ēteris (Kārlis Sausnītis) savā 1963.gadā iznākušajā feļetonu krājumā humoristiskā un satīriskā skatījumā apraksta dažādas sadzīves parādības, ikdienā novērotas cilvēku vājības un trūkumus, kas būtu novēršami, lai tie netraucētu mūsu dzīves virzīšanos uz priekšu.

Miču-mačs. Pēteris Ēteris
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/z3tvpmpheemdm4mv/Peteris_Eteris_Micu_Macs_fb2.zip ; http://share.cx.com/RJsZXf

Posted in 2: Latviešu, 3: Klasika, Z9: Nekategorizēts, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Galapagu salas. Kurts Vonnegūts

Galapagu salas (1985), šķiet, ir labākais, ko Vonnegūts sarakstījis astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados. Romāns radās pēc tam, kad pats autors apmeklēja Galapagu salas. Taču īstenībā reālās Galapagu salas ar savām iguānām, milzu bruņurupučiem un citiem dabas brīnumiem nepavisam nav svarīgas. Šis no pasaules izolētais nostūris jau kļuvis par metaforu. Savulaik tur pabija Darvins, gūdams iespaidus, kas viņu uzvedināja uz sugu izcelšanās un evolūcijas teorijas radīšanu, t. i., priekšstats par dzīvības un tātad arī cilvēka evolūciju cieši saistīts ar Galapagu salām. Vonneguts loģiski turpina šo metaforu, Galapagu salas saistīdams arī ar cilvēces galu.

Kur Vonnegūts, tur uzreiz lielāka vai mazāka apokalipse. Šoreiz – liela: mirst visa pasaule. Tas gan nenotiek vienā rāvienā kā Kaķa šūpulī. Galapagu salās civilizācija rāmi laižas dibenā bez īpaša trokšņa un elegances: krīzes, kari, sērgas – klasiskais antiutopistu komplekts. Taču pasaules gals šoreiz Vonnegūtu neko īpaši neinteresē. Daudz lielāka uzmanība tiek pievērsta jaunās pasaules dzimšanai. Proti, cilvēki, kuriem autors uzticējis dzīvības turpinātāju lomu, ar tūristu kuģi dodas uz Galapagu salām.

Galapagu salas. Kurts Vonnegūts
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/8daamcm3f42a5pq0/Kurts_Vonneguts_Galapagu_salas_doc.zip ; http://www.mediafire.com/download/eeexb2km8aimaub/Kurts_Vonneguts_Galapagu_salas_doc.zip ; http://share.cx.com/hFGRTq

Posted in 2: Citzemju, 4: Fantastika, Z6: Stāsti un romāni, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.), ZZZ: Kurts Vonnegūts | Leave a comment

Laikatrīce. Kurts Vonnegūts

“Stāstu idejas es tikai īsi pierakstu, piedēvēju savam alter ego Kilgoram Trautam un iebāžu romānā”, tā norāda pats autors, kuram 2003. gadā jau apritēja 81 gads. Laikatrīce ir pēkšņs atklupiens laikatelpā, kas lika visiem un un visam vēlreiz darīt tieši to pašu, ko tie darījuši uz labu vai uz ļaunu, pēdējās desmitgades laikā…Ir notikusi laikatrīce, kas cilvēkus no 2001. gada aizvedusi atpakaļ uz 1991. Cilvēkiem būs jāizdzīvo šos desmit gadus atkārtoti, bez iespējas izmainīt savu dzīvi.

Laikatrīce. Kurts Vonnegūts
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/gc2jfblypy4jbogb/Kurts_Vonneguts_Laikatrice_doc.zip ; http://www.mediafire.com/download/rktbdq14tb3egh1/Kurts_Vonneguts_Laikatrice_doc.zip  ; http://share.cx.com/H2NStd

Posted in 2: Citzemju, 4: Fantastika, Z6: Stāsti un romāni, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.), ZZZ: Kurts Vonnegūts | Leave a comment

Līķu Pēteris. Kaķa šūpulis. Kurts Vonnegūts

Kaķa šūpulis ASV publicēts 1963. gadā – laikā, kad pasaule un literatūra bija, neteiksim, jaunāka, bet vismaz citāda. Jautrais niknums un labdabīgā agresija, ar kādu romāns rakstīts, mūslaikos ir pagalam reti sastopama manta. Gluži tāpat kā kaut kur fonā nojaušamās gaišās ilūzijas, ka īstenībā cilvēce nemaz tik stulba nav, lai apokaliptiskā manierē darītu sev galu. Īstenībā par Kaķa šūpuli maz kas sakāms – romāns liekams visaugstākajos plauktos.

Līķu Pēteri no Kaķa šūpuļa šķir turpat 20 gadu. It kā „tas pats” Vonnegūts, bet – jau savā norieta posmā. Stāstītājs ir kāds neveiksminieks, kurš iesaukts par Līķu Pēteri (šādi Jānis Elsbergs latviskojis būtībā netulkojamo virsrakstu Deadeye Dick), jo bērnībā viņam nejauši gadījies nošaut kādu sievieti. Romānu apdzīvo visādi dīvaiņi, savādnieki un apsēstie.

Tāds tipiski vonnegūtisks paradokss, kas liekas īsti iederīgs cilvēces stulbuma vēsturē: Līķu Pēteris netīšām nogalē vienu sievieti, kļūst par sabiedrības autsaideru un visu mūžu staipa līdzi atmiņas par šo nodarījumu, bet militāristi tikpat nejauši nogalē 100 000 ļaužu – un no tā viņiem ne silts, ne auksts. Vārdu sakot, Līķu Pēterī ir viss, kā jau Vonnegūta prozā tam pienāktos būt. Un tomēr – ja romānu salīdzina ar viņa sešdesmitajos gados rakstīto prozu, jūtams, ka kaut kas vārdos īsti neformulējams, bet noteikti ļoti būtisks ir pagaisis. Var jau būt, ka labdabīgo agresiju un aizrautību aizstājis tāds kā drūms fatālisms. Apmēram
pēc šāda principa: viss notiek un notiks tieši tāpat, kā noticis līdz šim, un neko tur labot nevar.

Līķu Pēteris. Kaķa šūpulis. Kurts Vonnegūts
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā: http://uploadingit.com/file/bmhur1uwnbqkyxks/Kurts_Vonneguts_Liku_Peteris_Kaka_supulis_doc.zip ; http://www.mediafire.com/download/l12kj2byivqbkpc/Kurts_Vonneguts_Liku_Peteris_Kaka
_supulis_doc.zip ; http://share.cx.com/ZWfKfy

Posted in 2: Citzemju, 4: Fantastika, Z6: Stāsti un romāni, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.), ZZZ: Kurts Vonnegūts | Leave a comment

Malaszemes hronikas (1.triloģija). Pols Stjuarts

1. Viņpus dziļā meža.
Zarēnu, kas, tikko piedzimis, tiek pamests briesmu pilnajā Dziļajā mežā, uzaudzina meža troļļu ģimene. Kādā naktī Zarēns izdara to, ko neviens meža trollis agrāk nav darījis, – viņš noiet no takas. Sākas elpu aizraujošais Zarēna piedzīvojumu ceļš cauri goblinu un alu dūkņu, asinskāru zvēru un gaļēdāju koku murgainajai pasaulei…

2. Vētras dzinējs.
Zarēns nonāk uz gaisa pirātu kuģa klāja – Viņu mērķis ir savākt vētrasfraksu – vērtīgu vielu, kas rodas Vētras centrā tajā brīdī, kad tā atbrīvo vislielāko lādiņu. Un vienīgi tāds kuģis kā Vētrasdzinējs varētu uzdrīkstēties iekļūt Vētras iekšienē.

3.Pusnakts pār Sanktafraksu.
Tālu no Malaszemes briest varena vētra.Tās ceļā atrodas Sanktafraksa lieliska pilsēta, kas uzcelta uz lidojošas klints. Tikai Zarēns jauns debesu pirātu kapteinis, kas uzdrīkstējies šķērsot robežu, zina par draudošajām briesmām. Taču bīstamais ceļojums iznīcina viņa debesu kuģi, aizsviež komandu tālu Dziļajā mežā un laupa Zarēnam atminu…

Malaszemes hronikas (1.triloģija). Pols Stjuarts
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā: http://uploadingit.com/file/zgdc9kjpacygcq7w/Pols_Stjuarts_Malaszemes_hronikas_1_trilogija_fb2.zip ; http://share.cx.com/JY4X33

Posted in 2: Citzemju, 4: Fentezi, Z2: Pasakas teikas mīti, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Neatliekamā medicīniskā palīdzība traumu guvušam pacientam. Slimnīcas etaps. Jānis Vilmanis

Mācību materiāla mērķis ir sniegt koncentrētu informāciju par visbiežāk sastopamajām traumām pieaugušajiem, kā ari traumu īpatnībām bērniem, to diagnostiku, neatliekamo medicīnisko palīdzību un ārstēšanas taktiku uzņemšanas nodaļā, kā arī agrīnā slimnīcas etapā. Par pamatu mācību materiālam izmantotas Amerikas ķirurgu Koledžas izstrādātās starptautiskās vadlīnijas Traumas pacienta aprūpei neatliekamās palīdzības etapā, kā arī
Daiņa Krieviņa redakcijā izdotā grāmata „Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas”. Mācību materiāls domāts uzņemšanu nodaļu personālam, kā arī slimnīcu personālam, kas ikdienā sastopas ar traumas pacientiem savās darba vietās.

Neatliekamā medicīniskā palīdzība traumu guvušam pacientam. Slimnīcas etaps. Jānis Vilmanis
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/t2cfaqrmzcbfjac9/Janis_Vilmanis_Neatliekama_mediciniska_palidziba_traumu_guvusam_pacientam_doc.zip ; http://www.mediafire.com/download/238d470m90f31ak/Janis_Vilmanis_Neatliekama_medi
ciniska_palidziba_traumu_guvusam_pacientam_doc.zip ; http://share.cx.com/X8KFVb

Posted in 2: Latviešu, Z7: Mācību, Zin.: Medicīna, ZZ1: 21.gs.(20xx.g.) | Leave a comment

Rets Batlers. Džūlija Hilpatrika

Aleksandras Riplijas romāna “Skārleta” turpinājums. Skārletas O’Haras un Reta Batlera pret­runīgo raksturu cīņa turpinās, mijoties ar īsā­kiem vai ilgākiem saskaņas brīžiem ģimenē. Tomēr ari šai laimei pienāk gals līdz ar kādu liktenīgu kuģa avāriju, kurā Skārletai ar dēlu un jaunāko meitu izdodas izglābties, bet Rets dzīvo vidū nav atrodams. Reta pazu­šana nozīmē vēl vienu pārbaudījumu Skār­letas nelokāmajai gribai un raksturam, jo vienai jāuzņemas rūpes par ģimeni. Viņas iekšējais spēks un no īru senčiem mantotais skaistums pievelk daudzus vīriešus, un tas ir vēl viens pārbaudījums Skārletas izturībai. Tomēr viņa tos visus atraida, arvien vēl gaida… gaida brīnumainā kārtā atgriežamies Retu.

Rets Batlers. Džūlija Hilpatrika
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/ct4obdsf0uyh6jas/Dzulija_Hilpatrika_Rets%20Batlers_fb2.zip ;
http://www.mediafire.com/download/212c6p9og4u5qt5/Dzulija_Hilpatrika_Rets_Batlers_fb2.zip ; http://share.cx.com/fXTQHb

Posted in 2: Citzemju, 4: Lubene, Z6: Stāsti un romāni, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Skārleta. Aleksandra Riplija

Amerikāņu rakstniece Aleksandra Riplija (1934-2004) ir vairāku romānu un filmu scenāriju autore, tomēr pasaules slavu viņa iemantoja, uzrakstot romānu “Skārleta”, turpinājumu Margaretas Mičelas slavenajam darbam “Vējiem līdzi”. Tāpat kā Skārleta O’Hāra, arī Aleksandra Riplija bijusi īsta dienvidniece. Varbūt tieši tāpēc viņa varēja tik pārliecinoši iejusties savas varones tēlā.

Romāns “Skārleta” sniedz lielisku iespēju atkal atgriezties Tarā, sastapties ar Skārletu un Retu Batleru un vēlreiz izbaudīt lielisko mīlas stāstu. Skārleta Aleksandras Riplijas romānā, runājot Reta viņas mūža mīlestības vārdiem -, no brīnišķīgas jaunas meitenes kļūst par brīnišķīgu pieaugušu sievieti.

Šīs grāmatas iznākšana radīja sensāciju: tās pirmpublicējums tika izpārdots ļoti īsā laikā, pārspējot visus pārdošanas rekordus.

Skārleta. Aleksandra Riplija
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/fjn4xgfptl2qpwkh/Aleksandra_Riplija_Skarleta_fb2.zip ;  http://www.mediafire.com/download/yc1g4o6n0fow17y/Aleksandra_Riplija_Skarleta_fb2.zip  ; http://share.cx.com/ksVVY6

Posted in 2: Citzemju, 3: Dižpārdoklis, 4: Lubene, Z6: Stāsti un romāni, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment

Vējiem līdzi. Margareta Mičela

Amerikāņu rakstniece Margareta Mičela (1900-1949) romānā «Vējiem līdzi» (1936) ar lielu māksliniecisku spēku attēlojusi vienu no sarežģītākajiem laikposmiem ASV vēsturē—Pilsoņu kara (1861-1865) gadus un tiem sekojošo Rekonstrukciju. Saistošajā sižeta risinājumā ietverta asi sociāla problēma — cil­vēka vērtība pasaulē, kurā viss pakļauts pirkšanas — pārdošanas principam.

Vējiem līdzi. Margareta Mičela
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
http://uploadingit.com/file/jcvpu16moii2slyp/Margareta_Micela_Vejiem_lidzi_fb2.zip ; http://www.mediafire.com/download/imhbzfxmf1skxue/Margareta_Micela_Vejiem_lidzi_fb2.zip ; http://share.cx.com/LvbMzm

Posted in 2: Citzemju, 3: Klasika, 4: Lubene, Z6: Stāsti un romāni, ZZ2: 20.gs.(19xx.g.) | Leave a comment